PUOLIVUOSIKATSAUS: TAMMIKUU - KESÄKUU 2019


Pörssitiedote: Tukholmassa 23.8. 2019, kello 8:45.

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk huhtikuu - kesäkuu)

 • Kauden liikevaihto oli 30 MSEK (0)
 • Kauden tulos oli -35 KSEK (- 8)
 • Osakekohtainen tulos oli ‑-0,26 SEK (-0,06)
 • Ensimmäinen rikastetoimitus sulattoon on tehty
 • Muut tuotot olivat 31 KSEK (60).
 • Erkki Kuronen nimettiin Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtajaksi.
 • Yhtiön hallitus päätti toteuttaa korkeintaan 4,2 miljoonan osakkeen suunnatun osakeannin 3,60 ruotsin kruunun hintaan osakkeelta ja enintään 15 MSEK suunnatun vaihtovelkakirjalainan.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2019

 • Kauden kassavirta oli -32 MSEK (4)
 • Investoinnit kaudella olivat 117 MSEK (75)
 • Likvidit varat olivat 8 MSEK (326)
 • Oma pääoma oli 267 MSEK (362)
 • Kesäkuun loppuun mennessä tuotimme rikasteissa noin 221 000 Oz hopeaa, 600 Oz kultaa, 150 tonnia lyijyä ja 290 tonnia sinkkiä.
 • Rikastuslaitokseen syötetyn malmin määrä oli 88 000 tonnia ja syötetyn malmin keskipitoisuus oli 100 g/tonni hopeaa (Ag)

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Loppukevään ja kesän aikana Hopeakaivoksen tuotanto on lisääntynyt asteittain kohti täyttä tuotantokapasiteettia. Olemme jo saavuttaneet pitkän aikavälin tuotantokapasiteettitavoitteen 450 000 tonnia vuodessa (12 kuukautta), niin kaivostuotannossa kuin rikastuslaitoksessa. Rikastuslaitoksen toiminnan ja malmilouhinnan hyvän tason ja käyttöasteen johdosta odotamme saavuttavamme aikaisemmin tälle vuodella asetetun 330 00-350 000 tonnin kapasiteetin ja 1,15-1,25 miljoonan unssin (troy Oz) hopeatuotanto tavoitteen. Tuotannon ylösajon lievä viivästyminen ja ylösajon aikana rikastetun matalapitoisemman malmin johdosta raportointijakson kassavirta oli pienempi kuin normaalituotannon aikana. Tavoitteena on, että tuotannon ylösajo on saatu päätökseen ja Hopeakaivos on täydessä tuotannossa elokuun loppuun mennessä.

 
TALOUS

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset.

Sotkamo Silver AB omistaa suoraan tai tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy kautta mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa, lyijyä, sinkkiä ja volframia sisältäviin esiintymiin. Yhtiön päähanke on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivoksen tuotannon käynnistäminen alkoi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa ja sen odotetaan olevan valmis elokuun loppuun mennessä

Avainluvut (Konserni) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Myynti MSEK 30 0 0
EBIT MSEK -47 -13 -54
Omavaraisuusaste (%) 38 62 51
Tulos per osake SEK -0,26 -0,03 -0,48
Pääoma per osake SEK 1,98 2,77 2,32
Quick ratio (%) 32 1 292 227
Henkilökunta 45 12 31
Louhitut tonnit 88 000 0 0
Malmisyötteen keskipitoisuus (g/t Ag) 100 0 0

Tuotannon käynnistäminen

Tuotantokapasiteetti on nostettu 450 000 tonniin vuodessa. Tavoitteena on rikastaa 330 000 – 350 000 tonnia malmia vuonna 2019. Hopeamalmi louhitaan avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta.

Kesäkuun loppuun saakka olemme tuottaneet rikasteissa noin 220 000 unssia hopeaa (troy Oz), 600 unssia kultaa, 150 tonnia lyijyä ja 290 tonnia sinkkiä, noin 330 000 unssia hopeaekvivalentteja (AgEq).

Maanalaisen louhinnan valmistelut ja louhinta ovat olleet käynnissä koko puolivuosikatsauksen 2019 ajan. Rikastuslaitoksen tuotannon ylösajo alkoi maaliskuun lopulla. Se on olut tuotantoryhmän päähuomion kohteena. Kesäkuun loppuun mennessä suunniteltu rikastuskapasiteetti saavutettiin ja vaahdotusprosessin optimointi jatkui. Metallien saannit ja laitoksen suorituskyky ovat olleet hyviä ja tämä luo vankan pohjan prosessin ja saantien optimointiin jatkossa.

Malmin syöttö ja syötön pitoisuudet ovat olleet kuitenkin tavoitetasoja alhaisemmat. Q2:n aikana noin 88 000 tonnia malmia rikastettiin, mikä on noin 75% vuodelle 2019 suunnitellusta normaalista vuosineljännestuotannosta. Tämä johtuu syöttöasteen asteittaisesta kasvattamisesta sekä suunnitelluista ja suunnittelemattomista käyttökatkoksista etenkin huhti- ja toukokuussa. Henkilökuntamme on kuitenkin onnistunut ratkaisemaan haasteet ja saavutimme suunnitellun syöttöasteen kesäkuun toisella puoliskolla. Malmisyötteen pitoisuudet olivat noin 20% alle malmiarvion keskipitoisuuden, koska malminsyöttö koostuu suuresta osasta avolouhosmalmia ja perien ajosta saatavasta malmista. Tämä kompensoidaan loppuvuoden aikana maanalaisen louhinnan toimiessa täydellä kapasiteetilla.

Maanalaisenkaivoksen kehittämisen painopiste on ollut kaivosperien louhinnassa ja kaivoksen infrastruktuurin, kuten ilmanvaihdon, tietoliikennejärjestelmän ja vedenpoiston kehittämisessä ja parantamisessa. Malmin syöttö laitokseen on koostunut peräänajosta saadusta malmista, jota on täydennetty eri malmilaaduilla maanalaisista louhoksista, malmivarastosta ja avolouhoksesta.

Tuotannon ylösajon lievä viivästyminen aiheutti, että ajanjakson kassavirta oli pienempi kuin normaalituotannon aikana. Ensimmäisen puolivuoden myynti oli 30 miljoonaa kruunua.

Hopeaekvivalentti (AgEq) arvot laskettiin kaavalla: AgEq=Ag+(Au tuotettu x AuEq kerroin)+(Pb tuotettu x PbEq kerroin)+(Zn tuotettu x ZnEq kerroin).

Eq kerroin= (metalliyksikön hinta) / (Ag yksikkö hinta). Käytetyt metallihinnat ovat: Ag 14,99 $/Oz; Au 1,358 $ / Oz; Pb 1,891 $/t; Zn 2,602 $/t;

 
OSAKETIETOA

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Osaketietoa 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Osakkeen hinta SEK 3,70 3,85 3,90
Vastearvo SEK 1,37 1,37 1,37
Markkina-arvo 499 504 510
Osakkeiden lkm. 134 983 299 130 783 299 130 783 299
Osakepääoma SEK 185 176 166 163 679 896 179 414 417

SIJOITTAJAKALENTERI

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2019
 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 14. helmikuuta 2020

 
VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/
 

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

 
Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä̈ mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä̈ klo 8:45 CET, 23. elokuuta 2019.


 
Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.


  
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.