TILINPÄÄTÖSKATSAUS TAMMIKUU - JOULUKUU 2019 Yhteenveto


Pörssitiedote Tukholmassa 14. helmikuuta 2020 klo 08.50

LOKA-JOULUKUU 2019 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto oli 86 MSEK (0)       
 • Käyttökate oli 5 MSEK (-10)
 • Liikevoitto oli -32 MSEK (-34)
 • Kassavarat olivat 30 MSEK (123)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,38 SEK (-0,32)
 • Mineraaliesiintymiin Norjassa ja Ruotsissa tehtiin 27M SEK arvonalennus
 • Tuotanto oli noin 418 000 unssia hopeaa, 1 022 unssia kultaa, 337 tonnia lyijyä, ja 610 tonnia sinkkiä rikasteina
 • Malmin louhintamäärä oli noin 125 000 tonnia ja keskimääräinen malmin hopeapitoisuus (Ag) 119 g/tonni
 • Työturvallisuuden tunnusluku LTIFR oli 13

TAMMI-JOULUKUU 2019 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto oli 197 MSEK (0)
 • Käyttökate oli 8 MSEK (-32)
 • Liikevoitto oli -75 MSEK (-54)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,75 SEK (-0,49)
 • Investoinnit olivat 185 MSEK (299)
 • Tuotanto oli noin 1 000 000 unssia hopeaa, 2 697 unssia kultaa, 932 tonnia lyijyä ja 1 915 tonnia sinkkiä rikasteina
 • Malmin louhintamäärä oli noin 343 000 tonnia ja keskimääräinen malmin hopeapitoisuus (Ag) 107 g/tonni
 • Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Sotkamo Silver on ollut malminetsintäyhtiö useiden vuosien ajan, mutta tuotannollisena kaivosyhtiönä olemme vielä kehitysvaiheessa. Malmin metallipitoisuudet ja mineraalien jakauma vaihtelevat suuresti kuten aiempien tutkimusten perusteella oli odotettavissa. Tämä on vaikuttanut yhtiön tuotantoon ja taloudelliseen tulokseen. Maanalaisten louhosten louhinta on onnistunut teknisesti hyvin. Metallien saannit rikasteisiin ovat olleet pääosin hyvällä tasolla huolimatta pitoisuuksien suuresta vaihtelusta ja käynnissä olevasta prosessin optimoinnista.

Ympäristöluvan määräyksen takia pyriittirikasteen tuotanto aloitettiin neljännellä kvartaalilla. Pyriitin vaahdotuslinja toimi pääosin suunnitellusti mutta aiheutti prosessimuutosten takia väliaikaista hopean rikastesaannin alenemista.

Haasteista huolimatta tuotimme päivitetyn tuotantotavoitteen mukaisesti miljoona unssia hopeaa vuonna 2019. Henkilöstömme energisyys ja sitoutuminen eteen tulleiden haasteiden ratkaisemiseksi vahvistavat luottamustani yhtiön tulevaisuuteen. Henkilöstömme on halukas oppimaan ja ratkaisemaan eteen tulevat haasteet malmin louhinnassa, murskauksessa, rikastuslaitoksella ja Hopeakaivoksen kehittämisessä pitäen kuitenkin aina turvallisuuden etusijalla.

TOIMINTA

Sotkamo Silver AB omistaa suoraan ja tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta malmivarantoja, joissa on hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiön pääkohde on toiminnassa oleva Hopeakaivos Sotkamossa, jonka tuotanto käynnistyi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja normaali toiminnan taso saavutettiin elokuussa 2019.

Avainluvut (konserni) Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018
Myynti MSEK 86 0 197 0
Käyttökate MSEK 5 -10 8 -32
Liikevoitto MSEK -32 -34 -75 -54
Omavaraisuusaste (%) 31 51 31 51
Osakekohtainen tulos, SEK -0,38 -0,32 -0,75 -0,49
Maksuvalmius (%) 35 230 35 230
Henkilöstö kauden lopussa 47 14 47 14
Louhintamäärä rikastamolle,tonnia 125 000 0 343 000 0
Hopeapitoisuus g/tonni 119 - 107 -

TUOTANTO 2019

Malmin louhinta rikastamolle oli 343 000 tonnia vuonna 2019, josta 125 000 tonnia viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Neljännen vuosineljänneksen aikana tuotimme n. 418 000 unssia hopeaa, 1 022 unssia kultaa, 337 tonnia lyijyä ja 610 tonnia sinkkiä. Tuotannon aloittamisesta vuoden 2019 loppuun tuotanto oli n. 1 000 000 unssia hopeaa, 2 697 unssia kultaa, 932 tonnia lyijyä ja 1 915 tonnia sinkkiä rikasteina jatkojalostettavaksi asiakkaamme sulatoissa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Raportointikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Sotkamo Silver AB:n varsinainen yhtiökokous on 2. huhtikuuta 2020. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä kokouskutsulla. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta.

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Vuosikertomus julkaistaan 12. maaliskuuta 2020
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29. toukokuuta 2020
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 5. elokuuta 2020
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28. lokakuuta 2020
 • Tilinpäätöstiedote 2020 17. helmikuuta 2021

Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:
http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 14. helmikuuta 2020 klo 8.50 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.  Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
Sotkamo Silver hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja muita malmeja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön päähanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.
Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla Nasdaq Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.
Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi
Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.