SOTKAMO SILVER AB: ESIRIKASTUKSEN PILOTTITESTAUS ON ALOITETTU

Lehdistötiedote: Tukholmassa 2.6.2020, kello 08:45.

Sotkamo Silver on aloittanut malmin esirikastuksen pilottitestauksen toukokuussa.

Outotec ja Tomra ovat toimittaneet ja asentaneet esirikastuslaitteiston Hopeakaivokselle. Esirikastuslaitteisto käyttää röntgenläpäisytekniikkaa (X-Ray Transmission, XRT) jokaisen kivenkappaleen skannaamiseen ja niiden suhteellisten atomitiheyserojen tunnistamiseen. 

Korkean metallipitoisuuden omaavat kappaleet erotetaan köyhemmistä paineilmaa apuna käyttäen. Lajittelu tapahtuu esimurskauksen jälkeen, ja sen odotetaan vähentävän jauhatus- ja vaahdotusprosessiin menevän kiven määrää noin 50%.

Tämä parantaa merkittävästi kaivoksen energia- ja materiaalitehokkuutta, koska jauhatukseen menevän kiven määrä vähenee ja louhittavia matalanpitoisuuden omaavia malmeja voidaan hyödyntää rikastamolla.

Esirikastuksessa jäljelle jäävä kivi käytetään täyttöaineksena maanalaisessa kaivoksessa.

Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Erkki Kuronen, Sotkamo Silver Oy, puh. +358 50 599 3539

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia mineraaliesiintymiin, jotka sisältävät jalo- ja perusmetalleja, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Main Regulated-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.