SOTKAMO SILVER AB: SOTKAMO SILVER ANTAA OHJEISTUKSEN VUODELLE 2023 JA ON MÄÄRITELLYT KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN TUEKSI

Pörssitiedote: Tukholmassa, 14.2.2023, kello 08:40 CET

 

Ohjeistus vuodelle 2023

Yhtiö arvio tuottavansa 1,4–1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2023. Yhtiön ensisijainen tavoite on kuitenkin maksimoida liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi yhtiö säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, jolla voi olla vaikutusta tuotettuihin hopeaunsseihin.

 

Lisäksi yhtiö odottaa vuotuisen käyttökatteen olevan vähintään 28 % ja nettovelan suhteessa käyttökatteeseen olevan alle 2,5 vuoden lopussa.

 

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Hopeakaivos on Sotkamo Silverin perusta tulla "luokkansa parhaaksi" malminetsintä- ja kaivosyhtiöksi, joka on sitoutunut olemaan vastuullinen ja paikallinen edistääkseen osakkeenomistajia, yhteiskuntaa ja yhteisöä. Sotkamo Silver tukee globaalia siirtymää kohti vihreää teknologiaa ja toimittaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikallisia sidosryhmiä ajatellen.

 

Yhtiön hallitus on päättänyt seuraavista keskipitkän aikavälin tavoitteista vuoteen 2025 asti strategian toteuttamisen tueksi:

 

Vuositason hopean tuotanto > 1.5 Moz

Vuositason käyttökate > 30 %

Nettovelan suhde käyttökatteeseen < 2.0

Kaivoksen eliniän pidentäminen viidellä vuodella vuoteen 2035

A-tason saavuttaminen kaikissa Kaivosvastuujärjestelmän* osa-alueissa riippumattoman tarkastajan toteamana vuonna 2024

*https://www.kaivosvastuu.fi/

 

Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä energian hinta. Ohjeistuksen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että edellä mainitut ulkoiset tekijät pysyvät markkinoiden helmikuun 2023 puolivälissä ennustamalla tasolla. Lisäksi ohjeistuksen saavuttaminen edellyttää käyttöpääoman vahvistamista osakeanneilla ja muilla rahoitusjärjestelyillä Q1 2023 aikana. Kaivoksen eliniän pidentämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja kairausohjelman toteuttamiseksi.

 

 

Tukholma, 14. helmikuuta 2023

Sotkamo Silver AB

Mikko Jalasto, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, konsernijohtaja, puh. +358 50 482 1689

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 14. helmikuuta 2023 klo 08:40 Ruotsin aikaa.

 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.