SOTKAMO SILVER AB: KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.4.2023

Pörssitiedote: Tukholmassa 14.3.2023, kello 14:00.

Pörssitiedote Sotkamo Silver AB:n (publ) varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2023 kutsusta. Kutsu julkaistaan Sotkamo Silverin verkkosivuilla ja Post-och Inrikes Tidningarissa (Ruotsin virallinen lehti). Tieto ilmoituksen julkaisemisesta julkaistaan Dagens Nyheterissä.
 
KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sotkamo Silver AB:n (publ), rekisteröintinumero 556224-1892, osakkeenomistajat kutsutaan tiistaina 18. huhtikuuta 2023 kello 10:00 osoitteessa Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen (“AGM”). Ilmoittautuminen ja rekisteröinti yhtiökokoukseen alkaa kello 9:30.

Hallitus on yhtiöjärjestyksen mukaisesti päättänyt, että osakkeenomistajilla on ennen yhtiökokousta mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan postitse. Osakkeenomistajat voivat siten halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti, asiamiehen välityksellä tai postitse ennakkoon.
 
Edellytykset yhtiökokoukseen osallistumiselle

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään torstaina 6. huhtikuuta 2023.

Hallintarekisterissä rekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistajien (mukaan lukien suomalaiset osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään), on yhtiökokoukseen osallistuakseen rekisteröitävä kyseiset osakkeensa uudelleen omiin nimiinsä siten, että osakkeenomistaja rekisteröidään osakasluetteloon viimeistään torstaina 6. huhtikuuta 2023. Tällainen uudelleenrekisteröinti voi olla väliaikainen (ns. äänioikeusrekisteröinti) ja siitä on ilmoitettava siitä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen 12. huhtikuuta 2023, jolloin rekisteröinti on viimeistään suoritettava.
 
Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti tai valtakirjalla

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, tulee ilmoittaa siitä yhtiölle viimeistään torstaina 13.4.2023 osoitteeseen A1 Advokater KB, Att: Dennis Carlsson, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma (merkitse kirjekuoreen “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”) tai sähköpostitse osoitteeseen dennis.carlsson@a1advokater.se viitteellä “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”

Ilmoituksessa on mainittava nimi tai yrityksen nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja tarvittaessa avustajien lukumäärä (enintään kaksi).

Henkilö, joka ei halua osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti eikä myöskään käyttää äänioikeuttaan postitse, voi käyttää oikeuttaan kokouksessa asiamiehen välityksellä kirjallisella, allekirjoitetulla ja päivätyllä valtakirjalla. Valtuutus ei saa olla yhtä vuotta vanhempi, jollei valtakirjassa ole määritelty pidempää voimassaoloaikaa (kuitenkin enintään viisi vuotta). Jos valtakirjan on antanut oikeushenkilö, on mukaan liitettävä jäljennös oikeushenkilön rekisteröintitodistuksesta tai vastaavasta valtuutusasiakirjasta. Kokoukseen osallistumisen helpottamiseksi valtakirjat, rekisteröintitodistukset ja muut valtuutukset tulee lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen dennis.carlsson@a1advokater.se viitteellä “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023” tai postitse osoitteeseen A1 Advokater KB, Att: Dennis Carlsson, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma (merkitse kirjekuoreen “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”) viimeistään 13.4.2023. Huomioithan, että ilmoitus kokoukseen osallistumisesta tulee tehdä, vaikka osakkeenomistaja haluaisi asiamiehen välityksellä käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa. Ruotsin-, englannin- ja suomenkieliset valtakirjalomakkeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.silver.fi
 
Postiäänestys

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan postitse, tulee käyttää postiäänestyslomaketta ja noudattaa yhtiön internetsivuilla, www.silver.fi, olevia ohjeita. Postiäänestyslomakkeen on oltava perillä yhtiössä viimeistään 17. huhtikuuta 2023. Postiäänestyslomake tulee lähettää osoitteeseen A1 Advokater KB, Att: Dennis Carlsson, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma (merkitse kirjekuoreen “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”) tai sähköpostitse osoitteeseen dennis.carlsson@a1advokater.se viitteellä “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”.

Henkilön, joka haluaa peruuttaa annetun postiäänestyksen ja käyttää sen sijaan äänioikeuttaan osallistumalla kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, on ilmoitettava siitä yhtiökokouksen sihteeristölle ennen kokouksen avaamista.

Jos osakkeenomistaja äänestää postitse asiamiehen välityksellä, postiäänestyslomakkeeseen on liitettävä kirjallinen ja päivätty valtakirja. Valtakirjalomakkeet toimitetaan pyynnöstä, ja ne ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla www.silver.fi. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, tulee oikeushenkilön rekisteröintitodistus tai vastaava valtuutusasiakirja liittää mukaan. Osakkeenomistaja ei saa antaa postiäänestykselle erityisiä ohjeita tai ehtoja. Jos näin tapahtuu, postiäänestys on pätemätön. Tarkemmat ohjeet ja ehdot löytyvät postiäänestyslomakkeesta.

Jos sinulla on kysyttävää yhtiökokouksesta tai haluat saada postiäänestyslomakkeen tai valtakirjalomakkeen postitse, ota yhteyttä A1 Advokater KB, Attn: Dennis Carlsson, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma (merkitse kirjekuoreen “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”) tai sähköpostitse osoitteeseen dennis.carlsson@a1advokater.se viitteellä “Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous 2023”.
 
Osakkeenomistajien oikeus saada tietoja

Osakkeenomistajan pyynnöstä ja jos hallitus uskoo, että tällainen voi tapahtua ilman merkittävää vahinkoa yhtiölle, hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava tietoja kaikista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa esityslistalla olevien asioiden arviointiin tai arvioon yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yhtiön suhteista muihin konserniin kuuluviin yrityksiin.

Muuta

Nimitysvaliokunnan ehdotukset, sen perusteltu lausunto, joka sisältää tiedot hallitukseen valittaviksi ehdotetuista ehdokkaista, vuosikertomus, tilintarkastuskertomus, tilintarkastajan lausunto palkitsemisohjeiden soveltamisesta, hallituksen täydelliset ehdotukset kohtiin 15 -17 esityslistalla, postiäänestyslomake ja valtakirja ovat saatavilla osoitteessa A1 Advokater KB, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma ja yhtiön verkkosivuilla: www.silver.fi viimeistään tiistaina 28. maaliskuuta 2023 ja lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

Liite: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tukholma, 14. maaliskuuta 2023

Sotkamo Silver AB

Mikko Jalasto, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, konsernijohtaja, puh. +358 50 4821689
 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.
Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 14. maaliskuuta 2023 klo
14:00 Ruotsin aikaa. 
 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.