SOTKAMO SILVER ALOITTAA KIRJALLISEN MENETTELYN MUUTTAAKSEEN 27. KESÄKUUTA 2022 ERÄÄNTYVÄN 13.200.000 EURON SUURUISEN VAKUUDELLISEN JOUKKOVELKAKIRJALAINANSA EHTOJA

Pörssitiedote: Tukholmassa 4.3.2022, kello 14:00.

Sotkamo Silver AB:n täysin omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy (“Yhtiö”) on päättänyt käynnistää kirjallisen menettelyn (“Kirjallinen Menettely”) muuttaakseen nimellisarvoltaan 13,2 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainansa, jonka ISIN-koodi on FI4000315379 (“Velkakirja”) ehtoja (“Ehdot”).

Kirjallinen Menettely toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu Velkakirjan haltijoille (“Velkakirjanhaltijat”) osoitetussa 4.3.2022 päivätyssä ilmoituksessa (“Pyyntö”). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä.

Yhtiö tiedotti 11.1.2022 selvittävänsä vuonna 2022 erääntyvien rahoitusinstrumenttien uudelleenrahoittamista. Yhtiö hakee nyt Velkakirjanhaltijoiden suostumusta voidakseen lunastaa Velkakirjat ennen Ehtojen mukaista eräpäivää.

Sen vuoksi ehdotetaan muutettavaksi Ehtojen kohtaa 8.1 (Redemption at maturity) sallimaan mahdollisen aikaisen lunastuksen 31.3.2022 alkaen Ehtojen mukaiseen eräpäivään, 27.6.2022, saakka. Näin ollen Ehtoihin lisättäisiin myös määritelmä aikaisesta lunastusjaksosta (Early Maturity Period). Pyynnön mukaisesti Yhtiö hakee Velkakirjanhaltijoiden hyväksyntää Kirjallisessa Menettelyssä toteuttaakseen ehdotetut muutokset Ehtoihin.

Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Velkakirjanhaltijoilla on hallussaan vähintään 30 prosenttia Velkakirjan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön hyväksymisen puolesta.

Oikeus osallistua Kirjalliseen Menettelyyn on sellaisilla tahoilla, jotka ovat Velkakirjan haltijoita 3.3.2022 (täsmäytyspäivä) (Record Date). Äänestyslomakkeet (Voting Form) tulee lähettää Nordic Trustee Oy:lle (“Velkakirjanhaltijoiden Edustaja”) sähköpostitse, postitse tai kuriirilähetyksenä alla olevaan osoitteeseen siten, että äänestyslomake on perillä viimeistään 28.3.2022 kello 17.00 Suomen aikaa ("Viimeinen Vastausaika") (Final Response Time).

Velkakirjanhaltijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti Pyyntö saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Pyynnöstä ja Kirjalliseen Menettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Kirjallisen Menettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Pyynnössä, jonka Velkakirjanhaltijoiden Edustaja toimittaa Velkakirjanhaltijoille. Englanninkielinen Pyyntö on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Mikäli Pyyntöä ei hyväksytä Kirjallisessa Menettelyssä, Joukkovelkakirjalainan ehdot säilyvät muuttumattomina.

Liite:

Englanninkielinen Pyyntö Kirjallisen Menettelyn käynnistämisestä Linkki

Vastuuvapauslauseke:

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä tiedotetta tai Pyyntöä tule tulkita kutsuksi osallistua Kirjalliseen Menettelyyn missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua Kirjalliseen Menettelyyn. Tämän tiedotteen tai Pyynnön jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Yhtiö edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Pyynnön haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Mikäli Joukkovelkakirjalainan haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Pyynnön sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä, Joukkovelkakirjalainan haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, tämän arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta itsenäiseltä asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

Kirjallinen Menettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai Pyyntö eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

Tukholma, 4. maaliskuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

 

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 4. maaliskuuta 2021 klo 14:00 Ruotsin aikaa.

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.