SOTKAMO SILVER AB:N 27. HUHTIKUUTA 2022 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Pörssitiedote: Tukholmassa 27.4.2022, kello 16:15.

 

Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. huhtikuuta 2022. Käynnissä olevan koronapandemian vuoksi kokous pidettiin vain postitse äänestämällä väliaikaisten lakien mukaisesti.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ilman varajäseniä. Jarmo Vesanto, Eeva-Liisa Virkkunen, Sixten Sunabacka, Karri Alameri ja Kimmo Luukkonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Jukka Jokela valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PWC:n päävastuullisena tilintarkastajana Martin Johansson yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Johdon palkitsemisohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä laskemaan liikkeelle uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus on rajoitettu siten, että valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kahdenkymmenen (20) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen valtuutuksen mukaisen hallituksen päätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä.
 

Tukholma, 27. huhtikuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

 

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 27. huhtikuuta 2022 klo 16:15 Ruotsin aikaa.

 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.