SOTKAMO SILVER AB: KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote: Tukholmassa 24.3.2022, kello 10:00.

 

Pörssitiedote Sotkamo Silver AB:n (publ) varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 kutsusta. Kutsu julkaistaan Sotkamo Silverin verkkosivuilla ja Post-och Inrikes Tidningarissa (Ruotsin virallinen lehti). Tieto ilmoituksen julkaisemisesta julkaistaan Dagens Nyheterissä.

 

KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Sotkamo Silver AB:n (publ), rekisteröintinumero 556224-1892, osakkeenomistajat kutsutaan tiistaina 27. huhtikuuta 2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen (“AGM”). Koronaviruspandemian jatkumisen vuoksi yhtiökokous järjestetään postiäänestysmenettelyn mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajat eivät ole fyysisesti läsnä kokouksessa. Osallistuminen tapahtuu postitse äänestämällä ja lähettämällä mahdolliset kysymykset etukäteen.  

 

Edellytykset yhtiökokoukseen osallistumiselle

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen:

- on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään tiistaina 19. huhtikuuta 2022; ja

- on toimitettava postiäänestyksensä alla olevan "Postiäänestys" -kohdan ohjeiden mukaisesti siten, että yhtiö vastaanottaa postiäänestyksen A1 Advokater KB:n kautta viimeistään tiistaina 26. huhtikuuta 2022.

 

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Hallintarekisterissä rekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistajien (mukaan lukien suomalaiset osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään), on yhtiökokoukseen osallistuakseen rekisteröitävä kyseiset osakkeensa uudelleen omiin nimiinsä siten, että osakkeenomistaja rekisteröidään osakasluetteloon viimeistään tiistaina 19. huhtikuuta 2022. Tällainen uudelleenrekisteröinti voi olla väliaikainen (ns. äänioikeusrekisteröinti) ja siitä on ilmoitettava siitä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen 21. huhtikuuta 2022, jolloin rekisteröinti on viimeistään suoritettava.

 

Postiäänestys

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan vain postitse äänestämällä väliaikaisista poikkeuksista annetun lain (2022:121) 22 §:n, yhtiökokousten toteuttamisen helpottamiseksi yhtiöissä ja muissa yhdistyksissä, mukaisesti. Postiäänestys on mahdollista tiistaihin 26. huhtikuuta 2022 asti. Postiäänestykseen on käytettävä erityistä lomaketta. Postiäänestyslomake on saatavana Sotkamo Silverin verkkosivuilla: www.silver.fi.

 

A1 Advokater KB:lle on toimitettava täytetty ja allekirjoitettu postiäänestyslomake viimeistään tiistaina 26. huhtikuuta 2022, ja se on lähetettävä osoitteeseen A1 Advokater KB, Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma, tai sähköpostitse osoitteeseen: info@a1advokater.se.

 

Osakkeenomistajat eivät saa liittää etukäteen annettuihin postiäänestyksiin erityisiä ohjeita tai ehtoja. Jos näin on, koko postiäänestys on virheellinen. Lisäohjeet ja ehdot ovat postiäänestyslomakkeessa.

 

Valtuutetut

Jos osakkeenomistaja äänestää etukäteen edustajan välityksellä, postin äänestyslomakkeeseen on liitettävä osakkeenomistajan allekirjoittama kirjallinen ja päivätty valtakirja. Valtuutuslomakkeet voi ladata Sotkamo Silverin verkkosivuilta: www.silver.fi. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, postiäänestyslomakkeeseen on liitettävä rekisteröintitodistus tai muu valtuutusasiakirja.

 

Osakkeenomistajien oikeus saada tietoja

Osakkeenomistajan pyynnöstä ja jos hallitus uskoo, että tällainen voi tapahtua ilman merkittävää vahinkoa yhtiölle, hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava tietoja kaikista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa esityslistalla olevien asioiden arviointiin tai arvioon yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yhtiön suhteista muihin konserniin kuuluviin yrityksiin.

 

Osakkeenomistajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat tehdä sen jollakin seuraavista tavoista:

 

- Kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@a1advokater.se

- Kysymykset voidaan lähettää postitse osoitteeseen A1 Advokater KB, Sotkamo Silver's AGM, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma.

 

Osakkeenomistajien kysymykset on toimitettava viimeistään 17. huhtikuuta 2022, ja niihin vastataan viimeistään 22. huhtikuuta 2022. Kysymykset ja vastaukset ovat saatavilla Sotkamo Silverin verkkosivuilla www.silver.fi, ja ne myös lähetetään osakkeenomistajille, jotka pyytävät sitä ja antavat osoitteen.

Liite: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tukholma, 24. maaliskuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 24. maaliskuuta 2022 klo 10:00 Ruotsin aikaa.

 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.
 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.