SOTKAMO SILVER ON ALLEKIRJOITTANUT UUDEN KESTÄVYYSTAVOITTEISIIN SIDOTUN SENIORLAINASOPIMUKSEN JA JULKAISEE KIRJALLISEN MENETTELYN TULOKSEN 13.200.000 EURON SUURUISEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAANSA

Pörssitiedot 28.3.2022
Tukholma kello 15:00

   
Pörssitiedote: Tukholma, 28.3.2022, kello 15:00 Ruotsin aikaa.

Sotkamo Silver AB:n täysin omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy (“Yhtiö”) on tehnyt 14.600.000 euron seniorlainasopimuksen (“Uusi Seniorlaina”) osana Yhtiön 11.1.2022 tiedottamaa rahoitusinstrumenttien uudelleenrahoitusta.

Yhteenveto uuden seniorlainasopimuksen ehdoista:

 • Uuden Seniorlainan vuotuinen korko on 12 kuukauden EURIBOR (vähintään 0 %) ja 6,5 % marginaali
 • Uuden Seniorlainan laina-aika on 4 vuotta ja lainan eräpäivä on 31.3.2026
 • Uusi Seniorlaina maksetaan vuotuisin lyhennyksin seuraavasti: (i) 1.500.000 euroa 31.3.2023, (ii) 2.500.000 euroa 31.3.2024, (iii) 4.000.000 euroa 31.3.2025 ja (iv) maksamaton summa 31.3.2026
 • Uuden Seniorlainan kovenantit ovat omavaraisuuskovenantti (Equity Ratio), jonka perusteella omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 25 % ja nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen mittaava kovenantti (Net Debt to EBITDA), jonka mukaan suhteen tulee olla enintään 4,00:1 (ensimmäisen kahden vuoden aikana) ja 3,50:1 (sen jälkeen)
 • Uuden Seniorlainan marginaali on sidoksissa tiettyihin kestävyyskriteereihin (Sustainability Compliance Criteria), mukaan lukien vuotuiset tavoitteet veden typpipitoisuuden vähentämiseksi, uusiutuvan sähköenergian käytön suhteellisen osuuden lisäämiseksi ja kierrättämisen edistämiseksi
 • Uuden Seniorlainan vakuuspaketti koostuu seuraavista vakuuksista:
  • Sotkamo Silver AB antaa emoyhtiötakauksen;
  • Sotkamo Silver AB panttaa Yhtiön osakkeet ja tietyt sisäiset lainasaatavat; ja
  • Yhtiön panttaa Yhtiön liiketoimintaan liittyvät kaivosoikeudet sekä kiinteistöpanttikirjat ja yrityskiinnityspanttivelkakirjat.

Yhtiö on lisäksi saattanut loppuun 4.3.2022 aloitetun kirjallisen menettelyn (“Kirjallinen Menettely”) koskien nimellisarvoltaan 13,2 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (ISIN-koodi: FI4000315379) (“Velkakirja”) ehtoja (“Ehdot”).

Ehdotettu muutos Ehtojen kohtaan 8.1 (Redemption at maturity) mahdollisen aikaisen lunastuksen sallimiseksi 31.3.2022 alkaen Ehtojen mukaiseen eräpäivään, 27.6.2022, saakka päätettiin hyväksyä Kirjallisessa Menettelyssä noin 87 % enemmistöllä. Kaikki Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneet puolsivat muutosta. Näin ollen määritelmä aikaisesta lunastusjaksosta (Early Maturity Period) lisättiin Ehtoihin.

Yhtiö aikoo käyttää oikeuttaan aikaiseen lunastamiseen ja lunastaa Velkakirjat summalla, joka vastaa 100 % niiden nimellisarvosta (Nominal Amount, englanninkielinen termi kuten määritelty Ehdoissa) yhdessä kertyneen maksamattoman koron kanssa (Redemption Price) noin 1.4.2022.

Sotkamo Silver on 14.600.000 euron Uudella Seniorlainalla ja 6.401.920 euron uudella vaihtovelkakirjalainalla (24.3.2022 tiedotetusti) saattanut onnistuneesti loppuun 2022 erääntyvien rahoitusinstrumenttiensa uudelleenrahoituksen.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy on toiminut Sotkamo Silverin taloudellisena neuvonantajana, Advokatfirmaet Schjødt As on toiminut Sotkamo Silverin ruotsalaisena juridisena neuvonantajana ja Borenius Asianajotoimisto Oy on toiminut Sotkamo Silverin suomalaisena juridisena neuvonantajana järjestelyn yhteydessä.


  

Tukholma, 28.3.2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja


  

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 28. maaliskuuta 2022 klo 15:00 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.