SOTKAMO SILVER OY KÄYNNISTÄÄ MUUTOSNEUVOTTELUT

Pörssitiedote: Tukholmassa 5.9.2022, kello 08:45.

Sotkamo Silver Oy käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintansa vallitsevaan yleiseen talous- ja markkinatilanteeseen. Muutosneuvottelujen piirissä on yhtiön koko henkilöstö, noin 50 henkilöä.

Voimakkaasti kohonneet energian ja tarveaineiden hinnat ja samanaikainen metallien hintojen lasku sekä näihin liittyvä suuri epävarmuus ja vaihtelu edellyttävät toimenpiteitä tuotannon kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Muutosneuvotteluissa käsitellään toimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan tuotanto ja sen kustannukset vastaamaan muuttunutta tilannetta. Niissä tarkastellaan yhtenä vaihtoehtona rikastamon jaksottaista tuotantoa ja louhinnan sopeuttamista sitä vastaavaksi.  Näiden vaihtoehtojen tarkastelun lisäksi olemme jo käynnistäneet toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kustannusnousujen vaikutuksen minimoimiseksi kaikilla toiminnan osa-alueilla. Neuvottelujen kohteena olevien sopeutustoimien arvioidaan voivan johtaa enintään 90 päivän lomautuksiin huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Tukholma, 5. syyskuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtajaYhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539
 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 5. syyskuuta 2022 klo 08:45 Ruotsin aikaa.
 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.