Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Suomessa Kainuun alueella.

Sotkamo Silver tukee maailmanlaajuista kehitystä kohti vihreän siirtymän teknologioita ja tuottaa sen tarvitsemia metalleja vastuullisesti ja paikallisia sidosryhmiä huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Kainuun Sotkamossa sijaitseva hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi myös kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Malmit jalostetaan rikasteiksi, jotka myydään toimitussopimuksen mukaisesti sulatoille. Lisäksi Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin hopeakaivoksen lähialueella Kainuussa.

Yhtiön vahvuutena on kaivostoiminnan osaamisen ja operatiivisen toiminnan monistettavuus kestävällä ja vastuullisella tavalla myös uusiin hankkeisiin. Sotkamo Silver tekee yhteistyötä arvoketjun luotettavien kumppanien kanssa ja on sitoutunut toimimaan vastuullisesti.

Sotkamo Silver -konserni koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä ja sen täysin omistamasta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver on listattu NGM Main Regulated Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä. Osakkeenomistajia Sotkamo Silverillä on noin 20 000, joista noin 80 % on Suomesta.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.