Malminetsintä

Paikallinen malminetsintäohjelma ja kehittäminen

Hopeakaivoksen kehittämishankkeiden lisäksi Sotkamo Silver kehittää ja etsii strategiansa mukaisesti myös tulevaisuuden kasvupolkuja. Projekti REX on paikallinen malminetsintäohjelma houkuttelevan mineraalivarantosalkun kehittämiseksi sekä uusien hyödynnettävien malmivarantojen löytämiseksi Kainuun alueella.

Lähivuosina Sotkamo Silver keskittyy nykyisen kaivoksen ja sen välittömässä läheisyydessä olevien kohteiden kehittämiseen. Yhtiön nykyisellä päätoimialueella Sotkamon Tipasjärven vihreäkivijaksolla on useita malmiviitteitä, ja alueen geologinen luonne on hyvin samantyyppinen kuin hopeakaivoksella. Myös Kuhmon vihreäkivivyöhykkeen pohjoisosassa on löydetty esiintymiä ja keskeisiä, jo pidemmälle tutkittuja hankkeita ovat muun muassa Hietaharju ja Peura-Aho Suomussalmen alueella. Erityisesti Suomussalmen alue on lupaava projekti, ja Sotkamo Silver on jo hankkinut kaivosoikeudet Suomussalmen varantoihin.

map mineral resources FIN

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.