Hopeakaivoksen historia

Esiintymän löytäminen

Ensimmäiset viitteet Ag-Zn-Au-Pb-mineralisaatiosta saatiin vuonna 1980, kun Oulun yliopiston tutkimusryhmä löysi useita Ag-Zn-Au-Pb-anomaalisia jääkauden ajan lohkareita järven kuivalta rantaviivalta. Oulun yliopiston tutkimusryhmä jatkoi näiden ensimmäisten lohkarelöydösten jälkeen malminetsintää iskuporauksella ja otti näytteitä peruskallio-moreenirajapinnasta sekä pieniä sirunäytteitä peruskalliosta. Iskuporauksen tulokset paljastivat mineralisaation reunaosia lohkarelöydön paikalta 500 m jään kulkusuuntaan.

Kajaani Oy tulee mukaan

Lokakuussa 1980 Kajaani Oy varmisti mineraalioikeudet esiintymään tekemällä valtauksen. Tammikuussa 1982 myönnettiin kaksi valtausta. Ne kattoivat nykyään tiedossaolevan Hopeakaivoksen Ag-Zn-Au-Pb esiintymän ja sen lähiympäristön. Menestyksellistä pikaetsintää seurasi timanttikairauskampanja vuosina 1981-1989. Pintakairauskampanja onnistui rajaamaan 40-100 metriä leveän mineralisaation, jonka pituus on 550 metriä, ja joka jatkuu ainakin 650 metrin syvyyteen.

Taivalhopea työyhteenliittymä

Kajaani Oy ja Outokumpu Oyj tekivät vuonna 1988 yhteisyrityssopimuksen hopeaesiintymän kehittämiseksi ja alkoivat rakentaa tunnelia alas mineralisaatioon. 2,6 km pitkä tunneli ja noin 350 metriä pitkä tuuletusnousu louhittiin vuosien 1988 ja 1990 välillä, mikä merkitsi noin 6 miljoonan euron suuruista investointia. Kannattavuustutkimuksen ja kaivoksen teknisen suunnitteluanalyysin jälkeen projekti lopetettiin vuonna 1991 metallien alhaisten hintojen takia. Hopean hinta oli tuolloin noin 4 dollaria unssilta. Projektin alussa hinta oli ollut 5 ja 10 dollarin välillä. Hopean hinta nousi yli 5 dollarin vuonna 2004, mutta siinä vaiheessa Kajaani Oy ja Outokumpu Oy eivät enää panostaneet kaivosteollisuuteen.

Sotkamo Silver käynnistää kehitystutkimukset uudelleen

Vuonna 2005 silloiset omistajat antoivat kaivospiirin raueta. Samana vuonna Sotkamo Silver Oy:n (silloisen Silver Resources Oy:n) omistajat tekivät alueelle valtausvarauksen. Vuonna 2006 Sotkamo Silver haki aiemmin tehtyjä valtauksia Hopeakaivos esiintymälle ja sai ne toukokuussa 2007. Vuodesta 2006 Sotkamo Silver on panostanut Hopeakaivos esiintymän kehitykseen, aina onnistuneeseen rakennusvaiheeseen ja tuotannon aloittamiseen vuonna 2019.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.