Mineraalivarannot ja malmivarat

Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot on laadittu australialaisen JORC-koodin  (the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC code), edition 2012) mukaisesti. JORC-koodi on yksi yleisimmin käytetyistä kansainvälisistä raportointikoodeista ja se asettaa korkeat vaatimukset sekä arvioiden valmistelulle että esittämiselle. Koodin perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, olennaisuus ja pätevyys ("transparency, materiality, and competence").

Mineraalivarantoarvio on päivitetty 31.12.2019. Wardell Armstrong International tarkasti vuoden 2017 lopussa yhtiön mineraalivarantoarvion ja nykyinen arvio pohjautuu siihen. Arviosta on vähennetty vuonna 2019 louhittu mineraalivarannon osa. Tiedot on kerännyt ja koostanut Erkki Kuronen (MAusIMM), joka on yhtiön palveluksessa ja ne on käynyt läpi Ilkka Tuokko (MAusIMM) Chartered Professional (CP). Tuokko on Sotkamo Silver AB:n hallituksen jäsen.

   Tons (kt) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%)
Measured 2 726 84 0,22 0,30 0,64
Indicated 3 535 79 0,23 0,29 0,63
Total (Measured + Indicated) 6 261
81 0,23 0,29 0,63
Inferred 4 260 60 0,17 0,20 0,47

 

Malmivara-arvio pohjautuu malmin esirikastuksen käyttöönotton kolmannesta tuotantovuodesta alkaen. Kaivossuunnittelu ja aikataulutus on tehty hankkeen teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden varmistamiseksi. Malmivarat ovat se osa mineraalivarantoja, joka on taloudellisesti louhittavissa arviontekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Muokkaavat tekijät ("modifying factors") on lisäksi huomioitu osoittamaan, että hyödyntäminen on mahdollista.

Kaivossuunnitelmat on laatinut Jouni Kankkunen (MAusIMM) ja ne on tarkastanut Pekka Lovén (MAusIMM (CP)). Molemmat ovat ulkopuolisia konsultteja.

Malmin kokonaislouhintamäärä avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta on noin 4 miljoonaa tonnia. Malmiesirikastus vähentää rikastolle syötettävän malminmäärn noin  2,38 miljoonaan tonniin ja samalla parantaa syötteen pitoisuuksia.

   Tons
Ag Au Pb  Zn 
   (kt) (g/t) (koz)  (g/t)  (koz)  (%) (t)  (%) (t)
 Proved  1 313 112 4 709 0,32 14 0,33 4 351  0,67 8 762
 Probable  1 072 136 4 693 0,51 17 0,56 6 033 1,21 12 992
 Total Proved + Probable 2 384
123 9 403
0,42 37 0,44 10 384
0,89 21 754

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.