Mineraalivarannot ja malmivarat

Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot on laadittu australialaisen JORC-koodin  (the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC code), edition 2012) mukaisesti. JORC-koodi on yksi yleisimmin käytetyistä kansainvälisistä raportointikoodeista ja se asettaa korkeat vaatimukset sekä arvioiden valmistelulle että esittämiselle. Koodin perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, olennaisuus ja pätevyys ("transparency, materiality, and competence").

Mineraalivarantoarvio on päivitetty 31.12.2020. Wardell Armstrong International tarkasti vuoden 2017 lopussa yhtiön mineraalivarantoarvion ja nykyinen arvio pohjautuu siihen. Arviosta on vähennetty vuosina 2019-2020 louhittu mineraalivarannon osa. Tiedot on koostanut Erkki Kuronen (MAusIMM), joka on yhtiön palveluksessa ja ne on käynyt läpi Ilkka Tuokko (MAusIMM) Chartered Professional (CP). Tuokko on Sotkamo Silver AB:n hallituksen jäsen.

   Tons (kt) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%)
Measured 2 351 79 0,21 0,29 0,63
Indicated 3 385 79 0,23 0,29 0,63
Total (Measured + Indicated) 5 736
79 0,22 0,29 0,63
Inferred 4 220 61 0,17 0,20 0,47

 

Malmivara-arvio pohjautuu malmin esirikastuksen käyttöönotton kolmannesta tuotantovuodesta alkaen. Kaivossuunnittelu ja aikataulutus on tehty hankkeen teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden varmistamiseksi. Malmivarat ovat se osa mineraalivarantoja, joka on taloudellisesti louhittavissa arviontekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Muokkaavat tekijät ("modifying factors") on lisäksi huomioitu osoittamaan, että hyödyntäminen on mahdollista.

Kaivossuunnitelmat on laatinut Jouni Kankkunen (MAusIMM) ja ne on tarkastanut Pekka Lovén (MAusIMM (CP)). Molemmat ovat ulkopuolisia konsultteja.

Malmin kokonaislouhintamäärä avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta on noin 3 miljoonaa tonnia. Malmin esirikastus vähentää rikastolle syötettävän malmin määrää noin  1,86 miljoonaan tonniin ja samalla parantaa syötteen pitoisuuksia.

   Tons
Ag Au Pb  Zn 
   (kt) (g/t) (koz)  (g/t)  (koz)  (%) (t)  (%) (t)
 Proved 937 109 3 291 0,33 10 0,32 3 024 0,67 6 278
 Probable 922 148 4 398 0,55 16 0,62 5 689 1,33 12 242
 Total Proved + Probable 1 859
129 7 689
0,44 26 0,47 8 713
1,00 18 520

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.