Rikastusprosessi

Malmi murskataan ja jauhetaan haluttuun raekokoon ennen vaahdotusprosessia. Murskaus tehdään kahdessa vaiheessa ja sitä seuraava jauhatus tehdään myös kahdessa vaiheessa, tanko- ja kuulamyllyissä. Vaahdotus tapahtuu vaiheittain. Ensiksi rikastetaan hopea-, kulta- ja lyijypitoiset mineraalit omaksi rikasteekseen ja sen jälkeen tehdään sinkkirikaste, jossa on myös hieman hopeaa ja lopuksi pyriittirikaste. Jäljelle jäänyt mineraalihiekka pumpataan lietteenä rikastushiekan käsittelyalueelle, jonne materiaali läjitetään ja selkeytynyt vesi kierrätetään takaisin rikastamolle.

Rikasteet ovat:

1. Hopea-kulta-lyijy (Ag-Au-Pb) -rikaste

2. Sinkki-hopea (Zn-Ag) -rikaste

3. Pyriitti-hopea (FeS2-Ag) -rikaste

Hopea-kulta-lyijy -rikaste kuljetaan sulatolle konteissa ja sinkki-hopea -rikaste vastaavasti rekka-auton lavalla peitettynä. Tällä hetkellä pyriitti-hopea -rikaste varastoidaan alueella mahdollista myöhempää hyödyntämistä varten.

Process chart

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.