Kaivos ja kaivostoiminnot

Louhinta tapahtuu pääosin maanalaisessa kaivoksessa, mutta pinnanläheinen osa malmista louhitaan avolouhoksesta. Taivalhopea-työyhteenliittymä louhi 2 750 metriä pitkän vinotunnelin 350 metrin syvyyteen maanpinnalta ja 2,2 metriä halkaisijaltaan olevan tuuletusnousun noin 330 metrin syvyyteen. Nämä molemmat ovat edelleen käytössä ja muodostavat kaivoksen selkärangan. Louhinta-alueille on louhittu ja louhitaan vaakatasoiset louhintaperät, jotka varustellaan louhintaa varten. Tämä käsittää mm. sähköverkon, poistovesi- ja käyttövesilinjat, radiopuhelinverkon ja tuuletuksen. Raitis ilma lämmitetään pakkaskaudella talviaikaan.

Maanalainen louhinta on pitkittäistä pengerlouhintaa. Louhokset täytetään louheella. Tasoväli on 20 metriä ja louhokset ovat tyypillisesti 30-50 metriä pitkiä ja 5-20 metriä leveitä.

Avolouhinta on aloitettu malmin pintapuhkeamasta. Louhintaa tullaan jatkamaan ja tämän hetkisten suunnitelmien mukaan avolouhoksen lopulliseksi syvyydeksi tulee noin 45 metriä.

Louhinta- ja kuljetusurakoitsijana toimii Tapojärvi Oy Sotkamo Silverin geologien ja kaivososaajien ohjaamana.

 

UG mineplan

Vinotunneli (vihreä), tuuletusnousu (sininen) ja avolouhossuunnitelma (ruskea), louhossuunnitelmat (harmaa) ja peränajosuunnitelmat (punainen).

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.