Kommunikationspolicy

Sotkamo Silver ska tydligt och öppet informera marknaden om Bolagets verksamhet, främst genom pressmeddelanden och på Bolagets hemsida. Den primära målgruppen är Bolagets aktieägare, potentiella nya ägare och investerare.

Sotkamo Silver tillämpar SveMins och FinMins gemensamma rapporteringsregler för publika gruv-och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurser och malmreserver enligt JORC- eller NI 43 101 koderna.

Bolaget tillämpar också International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana som de antagits av EU.