Affärsidé, Mål och Vision

Affärsidé

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna mineral- fyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagen hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silvers vision är att ta del av en framtida strukturutveckling och konsolidering av den nordiska gruvbranschen.

Mål på kort sikt

 • Genomföra förhandlingar och finansiering av Silvergruvan för att kunna påbörja byggandet vid Silvergruvan.
 • Utveckla Sotkamo Silver till ett producerande gruvföretag med god avkastning för Bolagets ägare

 Mål på lång sikt

 • Fortsätta att utveckla Sotkamo Silvers övriga projektportfölj.
 • Sotkamo Silvers vision är att ta del av en framtida strukturutveckling och konsolidering av den nordiska gruvbranschen.

 Finansiella mål

 • Sotkamo Silver har som ett övergripande finansiellt mål att hantera aktieägarnas kapital på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt för att uppnå största möjliga värdeökning.

 

Genom sitt helägda finska dotterbolag äger Sotkamo Silver en Silvergruva fyndighet i Sotkamo kommun och en guldfyndighet i Hopeavuori i Tammerforsregionen. Dessutom har Bolaget en guldfyndighet i Harnäs, Årjängs kommun som är en före detta småskalig guldgruva. Sotkamo Silver har bearbetningskoncessioner och inmutningar vid Mofjellets gruvområde i Mo i Rana, Norge.

Bolagets huvudprojekt är Silvergruve-projektet och Sotkamo Silver har kompletterat en Feasibility Study för projektet.

Affärsmål

Kortsiktiga mål

 • Upprätta en plan som gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av Silvergruveprojektet och att ytterligare definiera mineraltillgångsbasen.
 • Intensifiera finansieringsförhandlingarna.
 • Övervaka och bevaka ansökningar för miljötillstånd och koncessioner för regelbunden gruvdrift i Silvergruvan.

Långsiktiga mål

 • Utveckla Sotkamo Silver till ett producerande gruvbolag med god avkastning till aktieägarna.
 • Fortsätta att utveckla de andra projekten hos Sotkamo Silver.

Finansiella mål och utdelningspolicy

 • Det övergripande finansiella målet för Sotkamo Silver är att använda aktieägarnas kapital på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt för att maximera värdeskapandet.
 • Sotkamo Silver ger inte någon utdelning och avser att inte göra det förrän Bolaget genererar vinst.

Affärsvision

För att uppnå målen för Sotkamo Silver har ledningen formulerat följande strategier:

 1. Sotkamo Silver har ett team med gedigen kompetens inom geologi, gruvdrift, entreprenörskap och ledning.
 2. Sotkamo Silver kommer att använda externa och oberoende experter för att granska och utvärdera Bolagets uppskattningar av reserver och tillgångar samt till tekniska rapporter.
 3. Sotkamo Silver ska ge klar och tydlig information om sin verksamhet, främst genom pressmeddelanden och aktiviteter på företagets hemsida. Målgruppen för informationen är i första hand Bolagets över 6 000 aktieägare, potentiella nya ägare samt investerare.