Höjdpunkter i Silvergruveprojektet

Läge Sotkamo kommun i östra Finland, 475 kilometer från Helsingfors
Avstånd från Uleåborgs hamn 240 kilometer
Avstånd från Kajaani flygplats 85 kilometer
Geologi Kiselhaltiga kvartsporfyriska berg tolkas som felsiska vulkaniter. Metamorforiserad till felsisk vulkanoklastisk berg, inklusive vulkaniska breccior, bandad kvarts-sericit-biotitskiffer och kvartsporfyrisk kristalltuff
Område 530 hektar, gruvtillstånds- och miljötillstånd erhölls 2013
Funnet 1980
Borrning Ca. 56 000 meter ovan- och underjordisk borrning

Mineraltillgångskalkyl för the Silvergruvans fyndighet per 2014-01-15
(enligt definitionen av JORC kod [2004]) (med 50g/t Ag cut-off värde (COG))

 

Mineraltillgångar och borresultat »

 

Tidigare arbeten

 • Omfattande prospektering och gruvans tekniska planering hade redan kompletterats av tidigare operatörer (Outokumpu Oy och Kajaani Oy)

 • Cirka 20-25 miljoner euro har spenderats på projektutvecklingen

 • Underjordsgruvans produtionsramp och ventilationsschakten färdigbrutna

 • Total ovan- och underjordsborrning ca 56 000 m

 • JORC -kompatibel mineraltillgångsuppskattning färdigställd

 • Mineraltillgångar kan utökas betydligt med ytterligare borrningar

 • Miljöbaslinjestudien är färdigställd

 • Inga miljörisker har funnits som kan förhindra eller fördröja byggandet av gruvan

2010-2014  Slutförda arbeten 

 • 20 kV kraftledning installerades, ca 1 500 m och 45 kV, ca 27 000 m

 • Dränering, underhåll och ventilation av gruvtunneln

 • Pilotbearbetningstest färdigstäld med utmärkta resultat. Återvinning av silver och guld i silver-och zink-koncentrat > 86 %.

 • Utmärkt infrastruktur i området genom goda vägnät och tillgång till el för produktion

 • Bra koncentratskvalitet uppnås via normala flotationsmetoder

 • Produktion av 4 metaller: Ag, Au, Zn och Pb ger extra säkerhet mot metallprisets fluktuationer 

 • Gruvtillståndsprocessen genomförd, licens beviljad 2011.

 • Utförda ovan- och underjordsborrningar 11 hål år 2010 och 54 hål år 2011, 6200 meter, 2013, 28 hål 3 200 meter

 • Ökad kvantitet och förbättrad kvalitet av mineraltillgångarna.

 • Bankable Feasibility Study.

 • Miljötillstånd beviljad 2013 och vunnit lslutgiltigt laga kraft 2014.

 • Miljö-, hälso- och säkerhetsöversyn samt en begränsad social översyn (Equator Principles -bedömning)

 • Revidering av den tidigare tekniska gruv- och processplaneringen avslutad

 • Senaste JORC-kompatibel mineraltillgångsutvärdering färdigställd i mars 2014

 • Preliminära capex, opex, kassaflöden och NPV-beräkningar avslutades under 2014

På gång

 •  
 • Produktion inom ett år