Silvergruva - Historia


Bild. Malmstycke from Silvergruva.

När det tidigare gruvtillståndet för Silvergruvan i  löpte ut år 2005 ansökte Sotkamo Silver (före namnändring: Silver Resources) om prospekteringstillstånd för området, fick det och grundade företaget 2006. Silvergruvan har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1980 då forskare från Uleåborgs universitet upptäckte silver på stranden vid närliggane sjön. Det lokala pappersbolaget Kajaani Oy ansökte om prospekteringstillstånd 1980 och genomförde prospektering åren 1981 till 1988. Det första prospekteringshålet som borrades visade en hundra meter lång skära på en silverfyndighet.

 Kajaani Oy och Outokumpu Oyj ingick år 1988 ett joint-venture avtal för utveckling av silverfyndigheten och började bygga en tunnel ner till mineraliseringen. En 2,6 kilometer lång tunnel och ett ca 350 meter långt ventilationsschakt byggdes mellan 1988 och 1990, vilket betydde en investering på cirka 60 miljoner kronor. Efter att ha utfört en feasibility study och tekniska konstruktionsanalyser för gruvdrift år 1991 blev projektet nerlagt på grund av låga metallpriser. I början av projektet hade priset varit mellan 5 och 10 USD per troy-uns. Silverpriset stabiliserades på mer än 5 dollar per troy-uns år 2004, men då hade både Kajaani Oy och Outokumpu Oyj ändrat fokus bort från industriell gruvdrift. Outokumpu avbröt prospekteringar inom gruvprojekt efter att i slutet av 1990-talet tagit ett strategiskt beslut att avveckla all gruvdrift.

Upptäckt av fyndigheten

De första indikationerna på Ag-Au-Zn-Pb mineraliseringen hittades år 1980 när en forskargrupp från Uleåborgs universitet hittat flera Ag-Au-Zn-anomala glaciala stenblock längs den norra stranden av sjön. Prospekteringsteamet från Uleåborgs universitet följde upp stenblocksindikationer med slagborrning och fick prover från berggrunden-morängränssnittet tillsammans med små prover av stensflisor från berggrunden. Resultat från slagborrningskampanjen avslöjade en mineralisering ca 500 meter upp längs isens riktning från stenblockens fyndplats. Därefter genomfördes diamantborrning och det allra första diamantborrhålet skar mineraliseringen våren 1981. 

Kajaani Oy öppnar spelet

I oktober 1980 säkrade Kajaani Oy mineralrättigheter över Silvergruve-fyndigheten genom en inmutning. I januari 1982 beviljades två inmutningar De täcker den i dag kända Sotkamo Silverfyndigheten och dess närmaste omgivning. En framgångsrik snabbutforskning följdes av ett diamantborrprogram under 1981-1989. Den ovanjordiska borrkampanjen var framgångsrik och avgränsade en 40 till 100 meter bred mineralisering som har en längd av 550 meter och fortsätter ner till minst 650 meter under ytan.

Sotkamo Silver startar om utvecklingen

År 2005 lät de tidigare ägarna gruvtillståndet förfalla. År 2006 ansökte Sotkamo Silver om de tidigare presenterade inmutningarna över Silvergruve-fyndigheten och dessa rättigheter utfärdades i maj 2007. Sedan 2006 har Sotkamo Silver Oy lagt all sin kraft på utvecklingen av Silvergruve-fyndigheten med en tydlig vision om att starta byggandet av Finlands första silvergruva.

Den Första NI 43-101-kompatibla uppskattningen om Bolagets mineraltillgångar avslutades i 2007.

I mars 2009 lämnade Sotkamo Silver Oy in de officiella dokumenten för ansökan av gruvtillstånd för Sotkamo Silvers silverfyndighet till Arbets-och näringsministeriet. Gruvtillståndet godkändes i april 2011.