Utvärdering av Silvergruvans gruvplanering

SILVERGRUVANS MALMRESERVER

Uppdateringen baserar sig på de testresultat som har gjorts med malmsortering och dess effekter på brytningsplanen. Brytningsplanen har uppdaterats och malmsorterare sätts in i en malmberedningsprocess.

Mineralreserverna (malm) i kategorin Bevisade och Sannolika är på sammanlagt
2 760 000 ton med en silverhalt på 124 gram/ton Ag (JORC code 2012).

Silverhalten i malmen under de planerade första fyra produktionsåren är på mellan
144-124 g/t silver i inmatad malmen och guldhalten är ca 0,45 - 0,40 g/t i inmatad malm. Under det tredje planerade produktionsåret utökas kapaciteten från 350 000 ton till 450 000 ton malm per år. Planerad produktionstid med de nu kända mineralreserverna är ca 7 år.

Silvergruvans malmreserver :

 

 

Mineralreservsuppskattningen följer den australiska JORC-koden. Beräkningarna är utförda med en ”cut-off” på 30 €/ton för underjordisk brytning och 60 €/ton i inmatad malm till verket. Malmreserven har ett brytningsutbyte på 90 % och gråbergsutspädning på 15 % vid underjordsbrytning och 10 % vid dagbrott.

Silverhalten i malmen under de planerade första fyra produktionsåren är på mellan
144-124 g/t silver i inmatad malmen och guldhalten är ca 0,45 - 0,40 g/t i inmatad malm. Under det tredje planerade produktionsåret utökas kapaciteten från 350 000 ton till 450 000 ton malm per år. Planerad produktionstid med de nu kända mineralreserverna är ca 7 år.

Jouni Kankkunen MSc (Mining), MAusIMM har utarbetat Mineralreservuppskattningen. Outotec (Finland) Oy har på uppdrag av Sotkamo Silver Oy utfört en översyn av mineralreservsuppskattningen och den gruvtekniska delen vid uppdateringen av Silvergruvans Bankable Feasibility Study. Översynen utfördes av Pekka Lovén, MSc (Mining), MAusIMM (CP) hos Outotec (Finland) Oy. Han innehar en Qualified Person status, enligt Joint Ore Reserves Committee JORC, 2012. De uppdaterade mineralreserverna (malmen) baserar sig både på information från slutförd uppdatering av Bankable Feasibility Study, och information från Sotkamo Silver.

Förutom dessa mineralreserver finns bland de tidigare publicerade mineraltillgångarna
1,33 miljoner ton Antagna mineraltillgångar med 75 g/t silver, och cirka 0,5 miljoner med mer än 100 g/t silver, där en väsentlig del av dessa mineraltillgångar kan omvandlas till malm på ett kostnadseffektivt sätt och med rimlig mängd ytterligare borrning för att därmed öka malmreserverna.

Gruvplanen utgår från längsgående skivpallbrytningsmetod med en kombination av cementerad stenfyllning och icke cementerad avfallsfyllning. Undernivådistansen är 20 m, vilket är lämpligt för längsgående gruvdrift. Det finns områden i malmkroppen där tjockleken överstiger 25 meter och undernivåbaserad öppen brytning med fördröjd återfyllning kommer att utnyttjas. Enligt gruvschemat startar produktion samtidigt från dagbrott och från nivå -140 i den underjordiska gruvan. Geometrin hos malmkroppen är sådan att behovet av en tröskelpelare är ganska liten.

Nedan: Utkast till gruvplan

 

Silverguvans mineraltillgångsberäkning


JORC - kompatibel mineraltillgångsuppskattning

Mineraltillgångsskalkyl baserar sig på omtolkning av geologin som bygger på resultat från omfattande borrprogram med betydande nya silverrika genomskärningar under år 2013. Särskild uppmärksamhet i modelleringen har riktats mot geologisk kontinuitet som skapar större mineraliserade enheter. Detta ger en möjlighet att schemalägga gruvdrift på ett sådant sätt att malmer med högre silverhalter kommer att brytas under de första åren. Detta förbättrar lönsamheten för både verksamhet och planerad gruvdrift. Fyndigheten är öppen mot djupet utifrån geofysik och geologisk formation och samma egenskaper fortsätter nedanför den kända 550 metersnivån, ner till minst 1 500 - 2 000 meter.

De uppdaterade mineraltillgångarna bygger på 2013 års borrprogram och har beräknats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden (2012).

Den oberoende konsulten Dr Jyrki Parkkinen, doktor i geologi, EURGEO, har genomfört mineratillgångsuppdateringen. Han har en ”Qualifeid person” status enligt “The European Federation of Geologists” (EFG). Dr Parkkinen är i helt oberoende ställning till Bolaget och äger inga aktier i Sotkamo Silver.

Totala mineraltillgångar per den 15 januari 2014 för Taivaljärvi Silvergruva visas i tabellen nedan med 50g/t Ageq cut-off värde (COG).

 

 
 
 

Prospekteringens mineraltillgångsuppskattning

Dr Parkkinen har också lagt fram en NI 43-101 kompatibel uppskattning av antagna mineraltillgångar som kallas "Exploration mineral resource estimation". Denna uppskattning beskriver den totala mängden av mineralisering vilken inkluderar den ovan presenterade uppskattningen med högre silverhalter och cut-off.

"Mineral Resource", cut-off grade 30 g/t Ag, ngen övre cut-off, density 2.8

Klassifisering

Ton

Silver g/t

Zink % Bly % Silver
Moz
Antagen mineraltillgång 13 000 000 65 0,5 0,2 26

Nedan: Malmkroppens volym (magenta), forskningstunnel (ljusbrun), borrhål och jordytan, blick mot nordost. Antagna tillgångar 13 miljoner ton. (Dr Jyrki Parkkinen 2010).