Silvergruva – Basinformation av projektet Lokalisering

Taivaljärvi Silvergruva fyndigheten ligger i östra Finland, i kommunen Sotkamo, cirka 475 kilometer nordost om Finlands huvudstad Helsingfors. De finska nationella plankoordinaterna definierar fyndigheten vid ungefär E 4453 500 N 7093 600, och den ligger på kartblad 4322 12. Latituden och longituden för fyndigheten är 63°56'18,35 "N och 29°2'54,96" E. Höjden är cirka 220 meter över havet och området är mjukt kuperad terräng som domineras av skog, myrar och grunda sjöar. Silvergruva syns på kartan ovan

Tillträde och infrastruktur

Tillrädet till Silvergruvan är god. En asfalterad väg går nästan hela sträcken från väg nr 76, vilken förbinder de närmaste städerna Sotkamo och Kuhmo. De sista 12 km är grusväg med ett par viktbegränsningar för tung utrustning under våren.

Den tidigare innehavaren av Silvergruve-fyndigheten utvecklade en lutande tunnel för att komma åt mineraliseringen. 

Närmaste tillgång till järnväg finns i Sotkamo stad, cirka 40 kilometer västnordväst om Silvergruva-fyndigheten.

Kraftledningens transformatorstation (20 kV) finns cirka en kilometer nordost om gruvområdet och en 110kV transformatorstation finns cirka 25 kilometer bort.

Den närmaste kommersiella flygplatsen finns i Kajana (IATA-kod KAJ), ungefär 85 kilometer västnordväst om gruvan och den närmaste staden Kuhmo finns ca 30 km nordost från projektet.

Kartan nedan visar Silvergruvans inmutningsområde, det lokala vägnätet och de närmaste större städerna, Sotkamo och Kuhmo.

Klimat

 Säsongsbetonade temperaturer varierar drastiskt, liksom längden på dagen. Den kallaste månaden är februari med en medeltemperatur på ca -9 grader Celsius och den varmaste är juli med en medeltemperatur på ca 16 grader Celsius. Vintern börjar vanligtvis i slutet av oktober när den första snön faller. Vanligtvis tinar snötäcket i slutet av april eller i början av maj. Snötäcket kan nå upp till 130 cm under midvintern. December har minst dagsljus, ungefär fem timmar per dag, men från april till början av september är det mer än 12 timmars dagsljus var dag.

Bild 1. Den genomsnittliga månatliga nederbörden i millimeter i Silvergruve-regionen.

 

Bild 2. Den genomsnittliga månatliga temperaturen (grader Celsius) i regionen.

 

Mineralrättigheter

Sotkamo Silver har säkrat mineralrättigheter och gruvtillstånd över den kända Silvergruve-fyndigheten genom att hävda sex inmutningar som täcker totalt 530 hektar.

Bolaget har också ett antal inmutningar och inmutningsanökningar på det 25 kilometer långa Tipasjärvi grönstensbältet. Arkeiska grönstensbälten är kända för sin världsklass i guld-och nickelförekomster. Dessa förekommer särskilt i Australien, Kanada och Sydafrika.

 

 Bild 2: Gruvtillståndsområdet vid Silvergruvan och den planerade infrastrukturen. Gruvtillståndsområdet är på totalt 371,44 hektar.

 

Bild 3 nedan: Geofysikkarta över Tipasjärvi grönstensbälte och olika kända fyndigheter.