Övriga projekt

Mineraltillgångar på Tipasjärvi grönstensbälte, Finland

Läs mer om undersökningsområden från rapporten: "Mineral properties of Sotkamo Silver Oy - Tipasjärvi  Greenstone Belt and Tampere Gold District, Finland".

  

FLERA PROSPEKTERINGSMÅL I MO I RANA- OMRÅDET I NORGE

See presentation: High potential of the Mo i Rana tenements

Sotkamo Silver har 5 bearbetningskonfecessioner och 20 inmutningar, vilka omfattar 7 500 hektar vid Mo ellets gruvområde i Mo i Rana, Norge. Den geologiska miljön är gynnsam för rika och stora massiva sul dfyndigheter, s.k. VMS-fyndigheter (Volcanic-hosted Massive Sulfides; vulkaniska massiva sulfidfyndigheter.

I området finns mer än 200 fyndigheter med betydande koncentrationer av sulfidmineraler. 93 av de mest lovande fyndigheterna har valts ut för fortsatt prospektering. Enligt genomförda undersökningar nns det 9 separata sulfidmineraliserade zoner i området, varav de flesta är flera kilometer långa ibland med höga guld- och silverhalter.

Möjliga rika och stora vulkaniska massiva sulfidmalmer kan utgöra en betydande ekonomisk potential för Bolaget.

Mofjellet uppskattas ha kvar historiska mineraltillgångar på 3,16 miljoner ton med 2,5% zink, 0,4% bly och 0,3% koppar. I prover tagna i den sulfid- impregnerade delen av gruvan har höga guldvärden på mellan 5 till 10 g/ton analyserats.

Andra lovande prospekteringsmål i detta område är Sølvberget (Silverber- get) och Heller fjellet. I Sølvberget har man hittat silverhalter upp till 300 g/ ton i samband med ådror som är rika i blyglans. Heller fjellets sulfidmineraliserade zon är ca 1,5 km lång. Baserat på den geofysiska undersökningen i prover tagna i mineraliserade områden har man hittat höga sulfidhalter (Zn+Cu+Pb > 10 %) och silverhalter över 100 g/ton.

 

Massiva sulfidblock i Solvberget.