Övriga projekt

Mineraltillgångar på Tipasjärvi grönstensbälte och Tammerfors Gold District, Finland

Läs mer om undersökningsområden från rapporten: "Mineral properties of Sotkamo Silver Oy - Tipasjärvi  Greenstone Belt and Tampere Gold District, Finland".

  

Harnäs, Sweden

I Sverige har Sotkamo Silver ett gruvtillstånd för guld i Harnäs, i Årjängs kommun. Gruvan har varit i drift i liten skala under 90-talet och det finns fortfarande en liten mängd guldmalm kvar. Ytterligare prospektering behövs dock för att fastställa sådan malm som skulle motivera till ny gruvdrift i framtiden.