Hopeavuori

Hopeavuori fyndighet i Vammala migmatitzon är en paleoproterozoisk orogen guldförekomst utan tillgänglig resursuppskattning. Fyndigheten har en odefinierad form, bestående av uppsättningar av guld- och arsenikkisrika kvartsgångar i små skjuvzoner och har mellanliggande metavulkaniter och granodiorit som sidosten. Högsta Au-värden finns där lokala skjuvzoner är nära till kontakt mellan metavulkaniska berg och granodiorit.

Se presentation: Tammerforsområdets guldförekomster - Tampere area Au deposits

 

Bild: Hopeavuori och områdets andra guldfyndigheter på geologiska karta.

 

Bild ovan: Guld i mörän i sydväst Finland. (Patiison at.al 200() Hopeavuori visas med en röd pil.

 

Nuvarande mineraltillgångar vid Hopeavuoris guldförekomst i Tammerforsområdet uppskattas till 238 000 ton med en guldhalt på 3,8 g/ton guld. De uppnådda resultaten visar att Hopeavuoris guldförekomst har potential för avsevärt ökade mineraltillgångar.

Ca 500 meter väster Hopeavuoris huvudförekomst, finns en mindre fyndighet Hopeavuori West. Mängden av antagen mineraltillgång beräknas uppgå till ca 50 000 ton med en guldhalt på 1,3 g/ton guld. Detta område kommer att ingå i nästa prospekteringsfas tillsammans med området mellan fyndigheterna.

Dessa mineraltillgångar tillhör kategorin antagen, enligt JORC 2012. En ”cut-off” på 0,5 g/t guld. Ingen ”top-cut” har använts vid beräkningarna. Uppskattning av mineraltillgången baserar sig borrning, geofysiska undersökningar och tredimensionell modellering.

 

Bästa avsnitt:

- 10.5 m @ 20 ppm Au or 17.5 m @ 13.1 ppm Au

- 4.2 m @ 14 ppm Au
- 4.4 m @ 31.7 ppm Au [2].


Källa: Geological Survey of Finland (GTK)

 


Källa: Geological Survey of Finland (GTK)

 

 

Hopeavuori-fyndighetens anrikningsegenskaper har undersökts vid Mineral Technology Laboratory of Geological Research Center. Provet var ett 71 kilos prov som tagits på diamantborrkärnor med en genomsnittlig guldhalt av 4,62 g/t.

I den mineralogiska studien användes en hydroseparationsmetod för att undersöka fyndighetens tillämplighet för gravitationsanrikning. En guldhalt på 3718 g/t vid ett utbyte på 5,7 % kunde erhållas i den tyngsta fraktionen.

I ett skakbordstest i laboratorieskala kunde en guldhalt på 228 g/t nås vid ett guldutbyte på 18,7%. I ett flotationstest gjord på avfall från skakbordtest kunde det erhållas ett grövre koncentrat med en guldhalt av 72,7 g/t och guldutbyte på 74,9%. Om endast flotation användes kunde ett koncentrat med en guldhalt på 80 g/t erhållas med ett guldutbyte på 92,9%.

Anrikningstester visar att det är möjligt att framställa guldkoncentrat, medan ytterligare tester behövs för att optimera anrikningsprocessen.

Rapport om mineraltillgångar: Review Report of the Hopeavuori Gold Prospect, Finland

 

Bild: Hopeavuori East block model med halter

 

 

Bild: Hopeavuori West block model med halter

 

Källa: Review Report of the Hopeavuori Gold Prospect, Finland;  Jyrki Parkkinen, 2014