Från prospektering till gruva

Bild. Värdekedjan från prospektering till gruvdrift

Prospekteringstillstånd eller inmutning

Ansökan om exklusivt tillstånd för att undersöka om ett valt område innehåller malm. Inmutning tillåter man att skyddar den investering som gjorts i prospekteringsfasen. I åtagandet ingår återställande av mark och ersättning till markägaren.

Geologisk analys

Analys av ytprover eller borrkärnor för att få ytterligare information om kvaliteten av fyndigheten.

Borrning

Diamantkärnborrning, RC-borrning eller slamborrning för att samla information som kan användas för geologisk modellering för fyndighets nivåer och fördelning.

Provbrytning och pilottester 

Gruvdrift i liten skala för att få tillförlitliga resultat av den valda processlösningen och för att verifiera geologiska mätresultat samt för att få en indikation på framtida reguljär drift.

Genombarhetsstudier - Feasibility Studies

Beräkning av det ekonomiska resultatet av gruvdrift, vilket är nödvändigt för att erhålla finansiering för verksamheten.

Gruvdrift

Produktion av metall- eller mineralkoncentrat för att bearbetas till metall i smältverket.

Förkortningar och måttenheter

   1 troy-uns (tr oz) = 31.103 gram
   1 kilo (kg) = 32.15 troy-uns
   1 troy pound = 12 troy ounces      
   1 Avoirdupois ounce  = 28.35 gram
   1 carat (metric) (diamond)            = 200 milligrams 
   1 flask (fl) = 76 pounds, avoirdupois
   1 karat (gold) = one twenty-fourth part
   1 kilogram (kg) = 2.2046 pounds, avoirdupois 
   1 long ton (lt) = 2,240 pounds, avoirdupois
   1 long ton unit (ltu)
      · ong calcined ton (lct)
      · long dry ton (ldt)
= 1% of 1 long ton or 22.4 pounds avoirdupois
   · excludes water of hydration
   · excludes excess free moisture
   1 metric ton (t) = 2,204.6 pounds, avoirdupois or 1,000 kilograms
   1 metric ton (t) = 1.1023 short ton
   1 metric ton unit (mtu)
      · metric dry ton (mdt)
= 1% of 1 metric ton or 10 kilograms
    · excludes excess free moisture
   1 pound (lb) = 453.6 grams
   1 short ton (st) = 2,000 pounds, avoirdupois
   1 short ton unit (stu)
      · short dry ton (sdt)
= 1% of 1 short ton or 20 pounds, avoirdupois
   · excludes excess free moisture

(Avoirdupois är ett system för mätning av vikt baserat på det faktum att sexton uns är i ett pund. Avoirdupois ounce är ca 28.35 gram, inte 31,103 gram som troy-uns. Det metriska systemet är baserat på gram, och avoirdupois systemet bygger på pund.)