Silvergruvan - pågående arbeten och nästa steg

Miljöstudier

Sotkamo Silver Oy startade en miljöbaslinjestudie i regionen under 2006. Denna studie genomfördes av Pöyry Environment Oy från Uleåborg, Finland. Syftet med miljöbaslinjestudien var att ge bolag och myndigheter detaljerad information om miljömässiga förhållanden i Silvergruveregionen innan start av gruvdrift.

Miljöbaslinjestudien identifierade inte några problem som skulle kunna hindra eller påverka utvecklingen av gruvdrift. Sotkamo Silver fortsatte miljöstudier med Pöyry under 2007 och 2008. Dessa ytterligare studier inkluderade en lite mer detaljerad kartläggning av djur och växter och även vatten- och sedimentprovtagning i närliggande sjöar och vattendrag. Sotkamo Silver behövde de miljömässiga studierna för sin ansökningsprocess om miljötillstånd. Detta tillstånd är avgörande för att få tillstånd för gruvdrift och Bolaget erhöll tillståndet år 2013.

Den första rapporten om miljöstudier kan laddas ner som pdf-fil här: Environmental Baseline Study 2006 (Pdf)

Den andra miljöbaslinjestudierapporten mottogs från Pöyry Environment Oy år 2008. Denna rapport finns endast på finska och kan laddas ner som pdf-fil här: Environmental Baseline Study 2008 (Pdf)

Anrikningsprocessens uppdatering

I början av 2007 beställde Sotkamo Silver en uppdatering från Geologiska forskningscentralen (GTK) angående anrikningsprocessen i den planerade Silvergruvan. Detta arbete sponsrades av Tekes (Innovationsfinansieringsverket) och utfördes av GTKs mineraltekniska enhet i staden Outokumpu. 

Denna processuppdatering är starkt baserad på det arbete som Taivalhopea JV och VTT (Statens tekniska forskningscentral) gjorde på 1980-talet och i början av 1990-talet. Alla tidigare arbeten analyserades och moderna vyer, aktuella bearbetningsmetoder och nya upptäckter som gjorts under de senaste åren har medtagits i denna uppdatering. Behandlingsuppdateringen gjordes för två separata kapaciteter, 250 000 ton per år och 450 000 ton per år. Behandlingsuppdateringen ger en kort beskrivning av följande punkter

 • Flödesschema
 • Utrustningslista
 • Layout på anläggningen
 • Uppskattning av investeringar som måste göras
 • Uppskattning av kostnader
 • Uppskattning av den totala kostnaden
 • Rekommendationer
 • Kompletterande ovan- och underjordsborrningar
 • Kompletterande miljöstudier och miljötillståndsansökan
 • Slutförande av gruvtillstånd
 • Prospekterings- och utvecklingsarbete vid gruvan 
 • Miljötillståndsprocess 
 • Konstruktion av gruvan 


Nästa steg

 • Start av produktion