Pressmeddelanden

24. maj 2019 13:30

SOTKAMO SILVER AB: NY VD FÖRV DOTTERBOLAGET

Pressmeddelande i Stockholm den 24 maj 2019, kl. 12,30.

Styrelsen för Sotkamo Silver Oy och Arto Suokas har kommit överens om att Arto Suokas lämmar sin anställning som verkställande direktör för dotterbolaget. Han avgår med omedelbar verkan. Styrelsen för dotterbolaget har utsett COO Erkki Kuronen till en nu verkställande direktör för dotterbolaget från och med den 24 maj 2019.

Erkki Kuronen ansvarar också för att Silvergruvans produktions tills en ny chef för geologi- och gruvbrytning har utsetts. Arttu Ohtonen kommer att vara ställföreträdande för verkställande direktören i Sotkamo Silver Oy.

”Dotterbolagets styrelse anser att nu då Silvergruvans kassaflöde nu har börjat, är det ett naturligt tillfälle för att göra denna förändring”, säger Timo Lindborg, koncernchef.

Stockholm, den 24 maj, 2019
Timo Lindborg, VD

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3 507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj, 2019, klockan 12.30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.