Pressmeddelanden

11. dec 2019 09:45

SOTKAMO SILVER GÖR ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN OCH UTREDER ALTERNATIVA PLATSER FÖR BÖRSNOTERING

Sotkamo Silver AB:s mångåriga VD Timo Lindborg kommer att gå i pension och till ny VD utses nuvarande ekonomichef, Paul Johnsson. Utnämnandet gäller från den 17 december 2019. En av Johnssons huvudsakliga uppgifter blir att undersöka alternativa platser för Sotkamo Silvers AB:s börsnotering.

Till vice VD i Sotkamo Silver AB från den 17 december 2019, utses Sotkamo Silver Oy:s VD Erkki Kuronen, som också i fortsättningen kommer att vara VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Han kommer att ansvara för hela koncernens gruvbrytning och produktion.

Till ny ekonomichef för koncernen från den 17 december 2019, utses Mikko Sopanen, som tidigare varit ekonomichef för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy.

Arttu Ohtonen fortsätter som vice VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Ohtonens huvudansvar är HSEQ chef för Sotkamo Silver Oy.

”Jag skulle vilja tacka Dr. Timo Lindborg för hans långvariga och förtjänstfulla arbete för Sotkamo Silver och hela den finska gruvindustrin”, säger styrelseordförande Mauri Visuri.

”Jag har verkligen uppskattat min tid på Sotkamo Silver, och den spännande resa det varit att utveckla en hållbar finsk gruvindustri. Det har varit en ära att arbeta tillsammans med duktiga medarbetare, samarbetspartners, miljömyndigheter och kunder. Vårt gemensamma mål har varit att utveckla finsk och nordisk gruvindustri som en del av vår gemensamma hållbara framtid. Jag fyller 65 i början av nästa år och det är tid för mig att ge stafettpinnen vidare till mina efterträdare. Jag önskar Sotkamo Silver bästa möjliga framgång i framtiden ”, säger Timo Lindborg, VD. 

    
Stockholm den 11 december 2019

Mauri Visuri, Styrelseordförande Sotkamo Silver AB

KONTAKTPERSON

Mauri Visuri, Styrelseordförande, Sotkamo Silver AB, tel. +358 40 8657946

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december, 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi