Pressmeddelanden

23. mar 2020 18:30

Byte av lokal vid Sotkamo Silvers årsstämma den 2 april 2020 och information med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande den 23 mars, 2020, klockan 17.30, Stockholm

 

Sotkamo Silvers årsstämma kommer att genomföras den 2 april men lokalen är bytt till Stora Salen på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 87 Stockholm. Historiska Museet är stängt på grund av coronaviruset.

Med anledning av coronaviruset har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

Vi har tagit beslutet att genomföra stämman i enklast tänkbara form. Det kommer inte att erbjudas någon förtäring. Vidare kommer VD Paul Johnssons anföranden att begränsas till två minuter. Anförandet kommer att publiceras och finnas tillgängligt på Sotkamo Silvers hemsida, www.silver.fi/, efter stämman.

Inriktningen är därmed att frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen. Aktieägarna är välkomna att ställa mer allmänna frågor om bolaget skriftligen på paul.johnsson@silver.fi .

På grund av reserestriktioner kommer styreledamöter, ledamöter i valberedningen och bolagsledningen annat än VD, inte ha möjlighet att närvara vid stämman

Om du har varit i ett riskområde någon gång de senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar Sotkamo Silver att du avstår från att närvara.

Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Sotkamo Silvers årsstämma utan att istället delta via ombud. Vänligen kontakta VD Paul Johnsson om du planerar att använda dig av ett ombud.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning här (http://www.silver.fi/sivu/se/bolagsstamma/)

Sotkamo Silver följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.silver.fi kring eventuella ytterligare åtgärder.

 

För ytterligare information kontakta Paul Johnsson, VD.

 

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020, klockan 17.30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi