Pressmeddelanden

29. maj 2020 09:45

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER

Pressmeddelande den 29 maj 2020, Stockholm, klockan 08:45

Som tidigare offentliggjorts har Sotkamo Silver AB (“Sotkamo Silver”) genomfört en företrädesemission om 44 994 433 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Sotkamo Silver ökat under maj månad.

Före företrädesemissionen uppgick antalet aktier och röster i Sotkamo Silver till 134 983 299. 44 994 433 nya aktier har under maj registrerats vid Bolagsverket. Per idag, den 29 maj 2020, den sista handelsdagen i månaden, uppgår antalet aktier och röster i Sotkamo Silver därmed till 179 977 732.

KONTAKTPERSON
Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl.08:45 CEST.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi.