Pressmeddelanden

31. maj 2019 09:45

SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Pressmeddelande i Stockholm den 31 maj 2019, kl. 08,45

Den av Sotkamo Silver AB (publ) i maj genomförd riktade emissionen har inneburit att antalet aktier i bolaget har ökat med 4 200 000. Det totala antalet aktier och röster i Sotkamo Silver uppgår därefter till 134 983 299 aktier och aktiekapitalet till 185 176 166,01kronor, vardera aktien med ett kvotvärde på ca 1,37 kronor.

Ändringen av det totala antalet aktier samt aktiekapital registrerades av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i 27 maj 2019.

Stockholm den 31 maj 2019
Timo Lindborg, CEO
 

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
 

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 8.45 svensk tid.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.
 

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.fi