Pressmeddelanden

10. dec 2018 09:45

SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV KLARNINGSDAMMARNA OCH ANRIKNINGSSANDMAGASINET SAMT MALMLAGRET ÄR SLUTFÖRT

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med ritningarna och förordningarna i miljötillståndet. Dammarna kommer att tas i bruk under december och då börja fyllas med vatten. Förutom anrikningssandmagasinet har totalt har fem klarningsdammar byggts.

På samma gång har mellanlagringsområden för malm färdigställts, vilket gör det möjligt att börja bryta malm. Konstruktionsarbetet har utförts av E. Hartikainen Oy och membranstrukturerna av Kaitos Oy.

"Gruvprojektet går framåt i enlighet med planen, dammarnas färdigställande kommer att tillförsäkra adekvat vattenlagring och processkapacitet för Silvergruvan innan produktionsstart", säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB
 
  
Stockholm, den 10 december 2018

Timo Lindborg, VD

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december, 2018 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. 
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.