Pressmeddelanden

29. apr 2019 09:45

SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS PRODUKTIONSSTART FORTSKRIDER OCH KASSAFLÖDET HAR BÖRJAT

Pressmeddelande i Stockholm 29.4.2019, kl. 08,45

Silvergruvans produktionsstart fortskrider. Anrikningsverkets båda produktionslinjer är i bruk och produktion samt koncentratleveranserna till smältverket ökar som planerat. Koncentratleveranserna väntas nu fortsätta veckovis.

Metallinnehållet i koncentratet är enligt plan och koncentratets genomsnittsvärde har hittills varit 7 000 – 7 500 euro per ton, beräknat från kassaflödet.

Produktionskapaciteten har ökats till 450 000 ton per år. Målet är att anrika 330 000 – 350 000 ton malm under år 2019. Silvermalmen bryts från dagbrottet och underjordsgruvan.

Chefen för geologi- och gruvbrytning, Erkki Kuronen, har utsetts till Chief Operating Officer (COO). Utöver hans nuvarande uppgifter ansvarar han för Silvergruvans produktion. Han är också ställföreträdande VD för Sotkamo Silver Oy.
 

"Jag är nöjd att kassaflödet redan har börjat och att koncentratens metallhalt har varit hög sedan början av produktionen. Flotationsprocessen fungerar som förväntat. Vi tror att produktionsstarten och optimering av anrikningsprocessen kommer att vara slutförd i slutet av sommaren”, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

29 april, 2019
Timo Lindborg, VD

 
Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
 

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april, 2019, klockan 8.45 svensk tid.

Pressmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

  
Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver har mineralrättigheter över mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är producerande Silvergruva i Sotkamo kommun, Finland

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. 
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.