Pressmeddelanden

9. aug 2019 17:00

SOTKAMO SILVER AB: AVLOPVATTENLÄCKA OCH MEDDELANDE TILL MYNDIGHET

Pressmeddelande i Stockholm den 9 augusti 2019, kl. 16,00

Sotkamo Silver Oys Silvergruva hade en avloppsvattenläcka som orsakades av en brusten rörledning orsakad av ett konstruktionsfel. Detta medförde att avloppsvattnet flödade in i den närliggande våtmarken mellan anrikningsverket och sidobergområdet inom gruvlicensområdet. Bolaget upptäckte förhöjda halter av kväve, sulfat, zink, nickel och kadmium i miljöprovtagningen i ett dike inne på området. I sjön Pieni Tipasjärvi kunde man inte upptäcka höjda halter av dessa ämnen.

Den lokala företagsledningen informerade NTM-centralen den 19 juni 2019. Efter mottagandet av meddelandet noterade NTM-centralen emellertid att NTM-centralen kräver att anmälningar i framtiden skulle lämnas in omedelbart efter att likvärdig situation upptäckts.
 

Vidtagna åtgärder:

  • Reparationer påbörjades omedelbart efter att läckan upptäcktes den 20 maj 2019 och slutfördes före slutet av maj.
  • Regelbundna månatliga kontakter har avtalats med NTM-centralen för att förbättra och säkerställa informationsutbytet och -flödet.
  • Gruvområdets dräneringsplan har förändrats som mål att hindra motsvarande händelse.
  • Internt har företaget specificerat riktlinjer och förfaranden för att förhindra liknande händelser.
  • Gränserna för ledningens ansvar reviderats och klargjorts.

Företagets mål är att ta väl hand om såväl miljöfrågor som verksamhetens kvalitet på ett ansvarsfullt sätt.
 

"Jag är ärligt beklagar denna incident. Som NTM-centralen uttalade offentligt äventyrade inte fallen gruvans miljöövervakning och läckan var inte en stor överträdelse. Vi har fått en alvarlig lärdom av detta. Liknande myndighetsmeddelanden kommer omedelbart att göras om behovet uppstår”, säger Timo Lindborg, koncernchef.
 

Stockholm den 9 augusti 2019

Timo Lindborg, CEO
 

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507


De meddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.fi