Pressmeddelanden

24. mar 2020 09:45

SOTKAMO SILVER AB: ÄNDRINGAR I STYRELSEN

Pressmeddelande den 24 mars, 2020, klockan 08:45, Stockholm


Mauri Visuri som har varit styrelsens ordförande sedan 2011 och ledamot i styrelsen sedan 2010 har beslutat att avgå från styrelsen den 23 mars 2020. Vice ordförande Eeva-Liisa Virkkunen, som av valberedningen är föreslagen som styrelsens ordförande vid Bolagsstämman den 2 april 2020, tar nu över som styrelsens ordförande.

 

Stockholm den 24 mars, 2020

 

Sotkamo Silver AB

Paul Johnsson, VD

 

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020, klockan 08:45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi