Pressmeddelanden

8. feb 2019 09:45

SOTKAMO SILVER: ÖPPNINGSCEREMONIN FÖR SILVERGRUVAN ÄR DEN 27 MARS 2019

Pressmeddelande: Stockholm den 8 februari, 2019

Öppningsceremonin för Silvergruvans koncentratproduktion och anrikningsverk är den 27 mars 2019.

Vi har öppet hus den 5 juni 2019, då bosatta i området, aktieägare, alla intressenter och andra intresserade är välkomna att besöka Silvergruvan.

Jag är stolt över att vi kan fira starten av koncentratproduktionen i anrikningsverket och kassaflödet vid Silvergruvan i enlighet med det ursprungligt planerade schemat”, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.
   
   
Stockholm den 8 februari, 2019

Timo Lindborg, VD

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari, 2019 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. 
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.