Pressmeddelanden

19. nov 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA SPRÄNGSALVAN VID SILVERGRUVAN
2. okt 2018 09:45 SOTKAMO SILVER HAR TECKNAD FÖRSÄLJNINGSAVTALEN GÄLLANDE SILVERGRUVANS SILVER- OCH ZINKKONCENTRAT TECKNAD
28. sep 2018 09:45 SOTKAMO SILVER PÅBÖRJAR DAGBROTTS- OCH UNDERJORDSBRYTNING MED TAPOJÄRVI OY
24. sep 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: FÖRETAGSLEDNINGEN TILL SILVERGRUVAN ÄR KOMPLETT
3. sep 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV SILVERGRUVAN FORTSKRIDER ENLIGT PLAN OCH BUDGET
22. aug 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB: BYTE AV DAG FÖR ÅRSSTÄMMA
9. jul 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV SILVERGRUVANS DAMMAR OCH DAGBROTTET PÅBÖRJAS
4. jul 2018 09:45 NTM-CENTRALEN I KAINUU HAR GETT ETT UTLÅTANDE OM MKB-BESKRIVNINGEN FÖR SILVERGRUVAN
2. jul 2018 09:45 SOTKAMO SILVER UTVECKLAR ANVÄNDNINGEN AV BIOENERGI TILLSAMMANS MED VAPO
28. jun 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVEPROJEKTEN FORTSÄTTER ENLIGT UPPSATT TIDTABELL – TAKLAGSFEST I DAG
30. apr 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
16. apr 2018 09:45 SOTKAMO SILVER OMORGANISERAR LEDNINGEN
28. mar 2018 12:15 SOTKAMO SILVER AB: BYGGNADSBESLUT FATTAT, SILVERGRUVAN FULLT FINANSIERAD
27. mar 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT EMITTERA KONVERTIBLER OM HÖGST MEUR 5.1, VILKA KAN KONVERTERAS TILL HÖGST 11 087 400 AKTIER
23. mar 2018 12:15 SOTKAMO SILVER: TECKNADE AKTIER OCH OBLIGATIONER I FINANSIERINGSPAKETETS RIKTADE AKTIEEMISSION OCH OBLIGATIONSLÅN HAR BLIVIT TILLDELADE
15. mar 2018 14:30 SOTKAMO SILVER AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 MARS 2018
13. mar 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 11 931 369 AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST CA 4,1 MILJON EURO
2. mar 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: VILLKORAT FINANSIERINGSPAKET OM MINST 20 MILJONER EURO FÖR SILVERGRUVEPROJEKTET
26. feb 2018 09:45 RESULTAT FRÅN BORRNINGAR VID HOPEAVUORIS GULDFÖREKOMST
22. feb 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2017
21. feb 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017
13. feb 2018 09:45 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
1. feb 2018 09:45 SOTKAMO SILVER HAR BESTÄLLT GRUNDLÄGGNINGSARBETEN FÖR ANRIKNINGSVERKETS BYGGNAD FRÅN RPK RAKENNUS KEMPPAINEN OY
8. jan 2018 13:00 SOTKAMO SILVER: – AVTAL OM KVARNLEVERANS - VÄRDET PÅ LEVERANSEN ÄR CA 20 MILLION KRONOR (TILLÄGGSINFORMATION)
8. jan 2018 09:45 SOTKAMO SILVER FORTSÄTTER ATT INVESTERA I SILVERGRUVAN – AVTAL OM KVARNLEVERANS
29. dec 2017 09:45 SOTKAMO SILVER HAR PÅBÖRJAT TEKES-PROJEKTET SOM EN DEL AV KONSTRUKTIONSARBETET OCH UTVECKLINGEN AV PRODUKTIONSPROCESSEN
11. okt 2017 09:45 SOTKAMO SILVER HAR BESTÄLLT KONSTRUKTIONEN AV ANRIKNINGSVERKETS BYGGNAD. INVESTERINGSSTORLEKEN ÄR UNGEFÄR 64 MILJONER KRONOR (6,5 M€)
29. sep 2017 09:45 FÖRÄNDRING I AKTIEKAPITAL OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER AB
22. sep 2017 09:45 BÖRSHANDELN FÖR NYTECKNADE AKTIER HAR BÖRJAT PÅ NGM EQUITY OCH NASDAQ HELSINKI BÖRSER
6. sep 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: ENLIGT UTFALL TECKNADES SAMMANLAGT 13 347 599 NYA AKTIER MED TECKNINGSOPTIONER
4. sep 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL TECKNADES SAMMANLAGT 13 341 451 AKTIER MED TECKNINGSOPTIONER
29. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: SISTA DAGEN FÖR HANDEL I TECKNINGSOPTIONER TO4 PÅ NGM I SVERIGE ÄR DEN 29 AUGUSTI 2017.
25. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: SISTA DAGEN FÖR HANDEL I TECKNINGSOPTIONER TO4 PÅ NASDAQ HELSINKI DEN 25 AUGUSTI 2017.
24. aug 2017 15:55 SOTKAMO SILVER: DEN STÖRSTA ÄGAREN ILMARINEN AND VD TIMO LINDBORG TECKNAR AKTIER MED SINA TECKNINGSOPTIONER
24. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: EXPORTKREDITNÄMNDEN HAR GODKÄNT ETT LÅNEGARANTIERBJUDANDE OM MAXIMALT 33,4 M€ INKL. RÄNTA
16. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER FÖR FRAMSKRIDNA SAMTAL OM FINANSIERINGEN AV SILVERGRUVAN
15. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: ANALYSERNA FRÅN KOMPLETTERINGSBORRNINGARNA ÄR SLUFÖRDA-YTTERLIGARE FÖRSTÄRKER POTENTIALEN MOT DJUPET
1. aug 2017 09:45 INLÖSENPERIODEN FÖR SOTKAMO SILVERS TECKNINGSOPTIONER 2016/2017 (TO4) INLEDS DEN 1 AUGUSTI 2017
31. jul 2017 15:45 SOTKAMO SILVER AB: EURO-KURS FASTSTÄLLD FÖR AKTIER TECKNADE MED TECKNINGSOPTIONER
31. jul 2017 09:45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN
28. jul 2017 09:45 SOTKAMO SILVER AB: TEKNISKA RAPPORTEN SILVERGRUVAN HAR FÄRDIGSTÄLLTS. BESLUTET ATT FLYTTA BLAIKEN VERKET FRÅN SVERIGE TILL SOTKAMO HAR ANTAGITS.
5. jul 2017 12:00 FÖRÄNDRINGAR AV TEKES LÅN OCH LÅNELÖFTE
20. jun 2017 09:45 ARTO SUOKAS HAR UTSETTS TILL GRUVDIREKTÖR FÖR SILVERGRUVAN
1. jun 2017 09:45 FÖRHANDLINGARNA MED TRAXYS FORTSÄTTER
3. maj 2017 09:45 PAUL JOHNSSON TILLTRÄDER SOM NY CFO I SOTKAMO SILVER AB
28. apr 2017 09:45 TRAXYS HAR SLUTFÖRT SIN DUE DILIGENCE PÅ SOTKAMO SILVERPROJEKTET
6. apr 2017 09:45 MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN FORTSÄTTER OCH KONSTRUKTIONSPLANERING HAR PÅBÖRJATS
3. apr 2017 10:15 FÖRLÄNGNING AV TRAXYS EXKLUSIVITET SOM TIDIGARE BEVILJATS
23. mar 2017 16:15 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 23 mars 2017
13. mar 2017 10:15 SOTKAMO SILVER OCH TRAXYS HAR HAR KOMMIT ÖVERENS OM ATT FÖRLÄNGA TRAXYS PERIOD AV EXKLUSIVITET
1. mar 2017 10:15 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2016
28. feb 2017 10:00 ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
21. feb 2017 10:15 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
17. feb 2017 14:25 RÄTTELSE PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING
15. feb 2017 10:15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016, SAMMANDRAG
14. feb 2017 10:15 MINING ASSOCIATES DOTTERBOLAG, EUROMIN HAR GENOMFÖRT DEN ANDRA DELEN AV DEN AVTALADE EMISSIONEN OM 1 351 533 AKTIER
1. feb 2017 11:35 EUROMIN TECKNAR NYA AKTIER, ENLIGT AVTAL OCH TRAXYS ERBJUDER ETT MARKNADS- OCH FINANSIERINGAVTAL.TOTALT EUR 19,3 MILJONER
31. jan 2017 10:00 ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
3. jan 2017 10:15 YTTERLIGARE EN KREDITFACILITET ERBJUDS SOTKAMO SILVER