Pressmeddelanden

11. okt 2017 09:45 SOTKAMO SILVER HAR BESTÄLLT KONSTRUKTIONEN AV ANRIKNINGSVERKETS BYGGNAD. INVESTERINGSSTORLEKEN ÄR UNGEFÄR 64 MILJONER KRONOR (6,5 M€)
29. sep 2017 09:45 FÖRÄNDRING I AKTIEKAPITAL OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER AB
22. sep 2017 09:45 BÖRSHANDELN FÖR NYTECKNADE AKTIER HAR BÖRJAT PÅ NGM EQUITY OCH NASDAQ HELSINKI BÖRSER
6. sep 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: ENLIGT UTFALL TECKNADES SAMMANLAGT 13 347 599 NYA AKTIER MED TECKNINGSOPTIONER
4. sep 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL TECKNADES SAMMANLAGT 13 341 451 AKTIER MED TECKNINGSOPTIONER
29. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: SISTA DAGEN FÖR HANDEL I TECKNINGSOPTIONER TO4 PÅ NGM I SVERIGE ÄR DEN 29 AUGUSTI 2017.
25. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: SISTA DAGEN FÖR HANDEL I TECKNINGSOPTIONER TO4 PÅ NASDAQ HELSINKI DEN 25 AUGUSTI 2017.
24. aug 2017 15:55 SOTKAMO SILVER: DEN STÖRSTA ÄGAREN ILMARINEN AND VD TIMO LINDBORG TECKNAR AKTIER MED SINA TECKNINGSOPTIONER
24. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: EXPORTKREDITNÄMNDEN HAR GODKÄNT ETT LÅNEGARANTIERBJUDANDE OM MAXIMALT 33,4 M€ INKL. RÄNTA
16. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER FÖR FRAMSKRIDNA SAMTAL OM FINANSIERINGEN AV SILVERGRUVAN
15. aug 2017 09:45 SOTKAMO SILVER: ANALYSERNA FRÅN KOMPLETTERINGSBORRNINGARNA ÄR SLUFÖRDA-YTTERLIGARE FÖRSTÄRKER POTENTIALEN MOT DJUPET
1. aug 2017 09:45 INLÖSENPERIODEN FÖR SOTKAMO SILVERS TECKNINGSOPTIONER 2016/2017 (TO4) INLEDS DEN 1 AUGUSTI 2017
31. jul 2017 15:45 SOTKAMO SILVER AB: EURO-KURS FASTSTÄLLD FÖR AKTIER TECKNADE MED TECKNINGSOPTIONER
31. jul 2017 09:45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN
28. jul 2017 09:45 SOTKAMO SILVER AB: TEKNISKA RAPPORTEN SILVERGRUVAN HAR FÄRDIGSTÄLLTS. BESLUTET ATT FLYTTA BLAIKEN VERKET FRÅN SVERIGE TILL SOTKAMO HAR ANTAGITS.
5. jul 2017 12:00 FÖRÄNDRINGAR AV TEKES LÅN OCH LÅNELÖFTE
20. jun 2017 09:45 ARTO SUOKAS HAR UTSETTS TILL GRUVDIREKTÖR FÖR SILVERGRUVAN
1. jun 2017 09:45 FÖRHANDLINGARNA MED TRAXYS FORTSÄTTER
3. maj 2017 09:45 PAUL JOHNSSON TILLTRÄDER SOM NY CFO I SOTKAMO SILVER AB
28. apr 2017 09:45 TRAXYS HAR SLUTFÖRT SIN DUE DILIGENCE PÅ SOTKAMO SILVERPROJEKTET
6. apr 2017 09:45 MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN FORTSÄTTER OCH KONSTRUKTIONSPLANERING HAR PÅBÖRJATS
3. apr 2017 10:15 FÖRLÄNGNING AV TRAXYS EXKLUSIVITET SOM TIDIGARE BEVILJATS
23. mar 2017 16:15 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 23 mars 2017
13. mar 2017 10:15 SOTKAMO SILVER OCH TRAXYS HAR HAR KOMMIT ÖVERENS OM ATT FÖRLÄNGA TRAXYS PERIOD AV EXKLUSIVITET
1. mar 2017 10:15 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2016
28. feb 2017 10:00 ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
21. feb 2017 10:15 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
17. feb 2017 14:25 RÄTTELSE PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING
15. feb 2017 10:15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016, SAMMANDRAG
14. feb 2017 10:15 MINING ASSOCIATES DOTTERBOLAG, EUROMIN HAR GENOMFÖRT DEN ANDRA DELEN AV DEN AVTALADE EMISSIONEN OM 1 351 533 AKTIER
1. feb 2017 11:35 EUROMIN TECKNAR NYA AKTIER, ENLIGT AVTAL OCH TRAXYS ERBJUDER ETT MARKNADS- OCH FINANSIERINGAVTAL.TOTALT EUR 19,3 MILJONER
31. jan 2017 10:00 ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
3. jan 2017 10:15 YTTERLIGARE EN KREDITFACILITET ERBJUDS SOTKAMO SILVER
30. dec 2016 11:00 AVTALET MED ABB OM SILVERGRUVANS TEKNOLOGILEVERANSER OCH LEVERANSFINANSIERING FÖRLÄNGS TILL DEN 30 JUNI 2017
30. dec 2016 11:00 TEKES LÅNELÖFTE FÖRLÄNGT TILL DEN 30 JUNI 2017
27. dec 2016 10:15 MINING ASSOCIATES DOTTERBOLAG EUROMIN HAR GENOMFÖRT FÖRSTA AVTALADE TECKNINGEN AV 1 398 572 AKTIER
16. dec 2016 12:13 ETT SAMTYCKE OM INVESTERING AV 5,7 MEUR HAR INGÅTTS MED EUROMIN LTD
28. nov 2016 10:00 SOTKAMI SILVER HAR ERHÅLLITS 2 MILJONER EURO I INVESTERINGSBIDRAG FÖR SILVERGRUVAN
22. sep 2016 10:00 FÖRBEREDANDE ARBETEN FÖR BYGGANDE AV SILVERGRUVAN PÅBÖRJAT
23. aug 2016 14:00 SOTKAMO SILVER ÅTERBETALADE KONVERTIBELLÅNET TILL TAALERI INKLUSIVE RÄNTA.
22. aug 2016 09:30 SOTKAMO SILVER UTSER ERKKI KURONEN TILL CHEFSGEOLOG I FINLAND
29. jul 2016 09:30 FÖRÄNDRING I AKTIEKAPITAL OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER AB
22. jul 2016 09:45 NYA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER REGISTRERADE HOS BOLAGSVERKET
5. jul 2016 10:00 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
1. jul 2016 17:06 ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL HAR FÖRETRÄDESEMISSIONEN BLIVIT FULLT TECKNAD.
1. jul 2016 10:00 SOTKAMO SILVER HAR SÅLT SIN KRAFTLEDNING
29. jun 2016 10:15 VD I SOTKAMO SILVER TECKNAR AKTIER FÖR 5 760 000 SEK I BOLAGETS PÅGÅENDE NYEMISSION
29. jun 2016 10:00 I DAG ÄR DEN SISTA DAGEN FÖR TECKNING AV AKTIER I DEN PÅGÅENDE NYEMISSIONEN
27. jun 2016 10:00 I DAG ÄR DEN SISTA DAGEN FÖR HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER PÅ NGM EQUITY, STOCKHOLM
22. jun 2016 10:00 I DAG ÄR DEN SISTA DAGEN FÖR HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER PÅ NASDAQ OMX HELSINKI i FINLAND. HANDELN I SVERIGE FORSTÄTTER TILL 27 JUNI.
15. jun 2016 10:00 HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER SAMT TECKNINGSPERIODEN AV AKTIER BÖRJAR I DAG.
14. jun 2016 16:30 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OM 186 MSEK
8. jun 2016 14:15 EURO-KURS FASTSTÄLLD I SOTKAMO SILVERS BESLUTADE FÖRETRÄDESEMISSION
7. jun 2016 12:53 IDAG ÄR SISTA DAG FÖR HANDEL I SOTKAMO SILVER AB:S AKTIE MED RÄTT ATT ERHÅLLA UNITRÄTTER I BESLUTAD FÖRETRÄDESEMISSION
7. jun 2016 12:34 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s extra bolagsstämma den 7 juni 2016
6. maj 2016 09:45 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG
6. maj 2016 09:45 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 186 MILJONER KRONOR
22. mar 2016 10:15 SILVERGRUVANS UPPDATERADE FEASIBILITY-STUDIE FÄRDIGSTÄLLD
17. mar 2016 15:00 KOMMUNIKÉ FRÅN SOTKAMO SILVER AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 17 MARS 2016
3. mar 2016 10:00 UPPDATERADE EKONOMISKA SIFFROR FÖR SILVERGRUVEPROJEKTET
26. feb 2016 09:00 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2015
16. feb 2016 16:26 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL)
12. feb 2016 10:00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG
8. feb 2016 10:00 SILVERHALTEN I MINERALRESERVERERNA HAR ÖKAT MED 22 %
25. jan 2016 09:45 SOTKAMO SILVERS FINANSIERINGS- OCH LEVERANSAVTAL MED ABB FÖRLÄNGS