Pressmeddelanden

11. dec 2019 09:45 SOTKAMO SILVER GÖR ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN OCH UTREDER ALTERNATIVA PLATSER FÖR BÖRSNOTERING
4. okt 2019 11:45 SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPERIODEN HAR LÄMNATS TILL MYNDIGHETERNA
24. sep 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: UPPSTARTEN AV PRODUKTIONEN VID SILVERGRUVAN ÄR SLUTFÖRD, AUGUSTI EBITDA VAR POSITIVT.
20. sep 2019 09:45 SOTKAMO SILVER STÄRKER SILVERGRUVANS ORGANISATION
9. aug 2019 17:00 SOTKAMO SILVER AB: AVLOPVATTENLÄCKA OCH MEDDELANDE TILL MYNDIGHET
31. maj 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
24. maj 2019 13:30 SOTKAMO SILVER AB: NY VD FÖRV DOTTERBOLAGET
10. maj 2019 09:30 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 4 200 000 AKTIER OCH KONVERTIBLER LÅN MED ETT NOMINELLT VÄRDE OM HÖGST 15 MSEK, OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST 29,37 MSEK
29. apr 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS PRODUKTIONSSTART FORTSKRIDER OCH KASSAFLÖDET HAR BÖRJAT
11. apr 2019 14:00 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 11 april 2019, klockan 13.00.
8. apr 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA KONCENTRATLEVERANSEN TILL SMÄLTVERKET HAR GJORTS
28. mar 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS KONCENTRATPRODUKTION ÄR IGÅNG -  ÖPPNINGSCEREMONIN VAR VÄL BESÖKT
21. mar 2019 17:00 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2018
12. mar 2019 21:00 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
22. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2018, sammanfattning
12. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER SATSAR PÅ BAT-TEKNIK OCH VATTENBEHANDLING
8. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: ÖPPNINGSCEREMONIN FÖR SILVERGRUVAN ÄR DEN 27 MARS 2019