Pressmeddelanden

29. jun 2020 15:00 SOTKAMO SILVER AB GENOMFÖR VD-BYTE
2. jun 2020 09:45 SOTKAMO SILVER: PILOTTEST AV MALMSORTERING HAR PÅBÖRJATS
29. maj 2020 09:45 NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
11. maj 2020 09:45 SOTKAMO SILVER: SLUTLIGT RESULTAT VISAR ATT FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNADES TILL 120,3 PROCENT
7. maj 2020 09:45 SOTKAMO SILVER: ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL HAR FÖRETRÄDESEMISSIONEN BLIVIT ÖVERTECKNAD MED CIRKA 20 PROCENT
5. maj 2020 11:45 SOTKAMO SILVER: IDAG ÄR SISTA DAG FÖR TECKNING I DEN PÅGENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN
15. apr 2020 15:30 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION
15. apr 2020 10:15 Sotkamo Silver ingår avtal om ändring av villkor för konvertibler 2019/2020
15. apr 2020 09:45 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET SOM UPPRÄTTATS I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN AV AKTIER OCH DEN RIKTADE EMISSIONEN AV TECKNINGSOPTIONER
14. apr 2020 15:15 SOTKAMO SILVER AB: PRODUKTIONS UPPDATERING Q1 2020
8. apr 2020 09:45 IDAG ÄR SISTA DAG FÖR HANDEL I SOTKAMO SILVERS AKTIE INKLUSIVE RÄTT ATT ERHÅLLA TECKNINSRÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
2. apr 2020 15:30 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 2 april 2020
31. mar 2020 21:45 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN OCH BESLUTAR OM EN RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
26. mar 2020 09:45 SOTKAMO SILVER OMFÖRHANDLAR SÄKRADE OBLIGATIONSLÅNET OCH STÄRKER LIKVIDITETEN
24. mar 2020 09:45 SOTKAMO SILVER AB: ÄNDRINGAR I STYRELSEN
23. mar 2020 18:30 Byte av lokal vid Sotkamo Silvers årsstämma den 2 april 2020 och information med anledning av coronaviruset
13. mar 2020 09:45 SOTKAMO SILVER AB: PRODUKTIONSPROGNOS FÖR 2020
12. mar 2020 20:45 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2019
27. feb 2020 21:45 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
27. feb 2020 21:30 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 60 MILJONER KRONOR
14. feb 2020 09:50 SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2019, sammanfattning
11. dec 2019 09:45 SOTKAMO SILVER GÖR ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN OCH UTREDER ALTERNATIVA PLATSER FÖR BÖRSNOTERING
4. okt 2019 11:45 SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPERIODEN HAR LÄMNATS TILL MYNDIGHETERNA
24. sep 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: UPPSTARTEN AV PRODUKTIONEN VID SILVERGRUVAN ÄR SLUTFÖRD, AUGUSTI EBITDA VAR POSITIVT.
20. sep 2019 09:45 SOTKAMO SILVER STÄRKER SILVERGRUVANS ORGANISATION
9. aug 2019 17:00 SOTKAMO SILVER AB: AVLOPVATTENLÄCKA OCH MEDDELANDE TILL MYNDIGHET
31. maj 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
24. maj 2019 13:30 SOTKAMO SILVER AB: NY VD FÖRV DOTTERBOLAGET
10. maj 2019 09:30 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 4 200 000 AKTIER OCH KONVERTIBLER LÅN MED ETT NOMINELLT VÄRDE OM HÖGST 15 MSEK, OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST 29,37 MSEK
29. apr 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS PRODUKTIONSSTART FORTSKRIDER OCH KASSAFLÖDET HAR BÖRJAT
11. apr 2019 14:00 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 11 april 2019, klockan 13.00.
8. apr 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA KONCENTRATLEVERANSEN TILL SMÄLTVERKET HAR GJORTS
28. mar 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS KONCENTRATPRODUKTION ÄR IGÅNG -  ÖPPNINGSCEREMONIN VAR VÄL BESÖKT
21. mar 2019 17:00 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2018
12. mar 2019 21:00 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
22. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2018, sammanfattning
12. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER SATSAR PÅ BAT-TEKNIK OCH VATTENBEHANDLING
8. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: ÖPPNINGSCEREMONIN FÖR SILVERGRUVAN ÄR DEN 27 MARS 2019