Pressmeddelanden

4. okt 2019 11:45 SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPERIODEN HAR LÄMNATS TILL MYNDIGHETERNA
24. sep 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: UPPSTARTEN AV PRODUKTIONEN VID SILVERGRUVAN ÄR SLUTFÖRD, AUGUSTI EBITDA VAR POSITIVT.
20. sep 2019 09:45 SOTKAMO SILVER STÄRKER SILVERGRUVANS ORGANISATION
9. aug 2019 17:00 SOTKAMO SILVER AB: AVLOPVATTENLÄCKA OCH MEDDELANDE TILL MYNDIGHET
31. maj 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
24. maj 2019 13:30 SOTKAMO SILVER AB: NY VD FÖRV DOTTERBOLAGET
10. maj 2019 09:30 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 4 200 000 AKTIER OCH KONVERTIBLER LÅN MED ETT NOMINELLT VÄRDE OM HÖGST 15 MSEK, OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST 29,37 MSEK
29. apr 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS PRODUKTIONSSTART FORTSKRIDER OCH KASSAFLÖDET HAR BÖRJAT
11. apr 2019 14:00 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 11 april 2019, klockan 13.00.
8. apr 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA KONCENTRATLEVERANSEN TILL SMÄLTVERKET HAR GJORTS
28. mar 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS KONCENTRATPRODUKTION ÄR IGÅNG -  ÖPPNINGSCEREMONIN VAR VÄL BESÖKT
21. mar 2019 17:00 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2018
12. mar 2019 21:00 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
22. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2018, sammanfattning
12. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER SATSAR PÅ BAT-TEKNIK OCH VATTENBEHANDLING
8. feb 2019 09:45 SOTKAMO SILVER: ÖPPNINGSCEREMONIN FÖR SILVERGRUVAN ÄR DEN 27 MARS 2019
21. dec 2018 09:45 SOTKAMO SILVER HAR LÄMNAT IN ANSÖKAN OM ÄNDRING AV DET NUVARNADE MILJÖTILLSTÅNDET BETRÄFFANDE ANVÄNDANDET AV MALMSORTERINGSTEKNOLOGI OCH ÖKAD BRYTNINGS VOLYM
10. dec 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV KLARNINGSDAMMARNA OCH ANRIKNINGSSANDMAGASINET SAMT MALMLAGRET ÄR SLUTFÖRT
19. nov 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA SPRÄNGSALVAN VID SILVERGRUVAN
2. okt 2018 09:45 SOTKAMO SILVER HAR TECKNAD FÖRSÄLJNINGSAVTALEN GÄLLANDE SILVERGRUVANS SILVER- OCH ZINKKONCENTRAT TECKNAD
28. sep 2018 09:45 SOTKAMO SILVER PÅBÖRJAR DAGBROTTS- OCH UNDERJORDSBRYTNING MED TAPOJÄRVI OY
24. sep 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: FÖRETAGSLEDNINGEN TILL SILVERGRUVAN ÄR KOMPLETT
3. sep 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV SILVERGRUVAN FORTSKRIDER ENLIGT PLAN OCH BUDGET
22. aug 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB: BYTE AV DAG FÖR ÅRSSTÄMMA
9. jul 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV SILVERGRUVANS DAMMAR OCH DAGBROTTET PÅBÖRJAS
4. jul 2018 09:45 NTM-CENTRALEN I KAINUU HAR GETT ETT UTLÅTANDE OM MKB-BESKRIVNINGEN FÖR SILVERGRUVAN
2. jul 2018 09:45 SOTKAMO SILVER UTVECKLAR ANVÄNDNINGEN AV BIOENERGI TILLSAMMANS MED VAPO
28. jun 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVEPROJEKTEN FORTSÄTTER ENLIGT UPPSATT TIDTABELL – TAKLAGSFEST I DAG
30. apr 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
16. apr 2018 09:45 SOTKAMO SILVER OMORGANISERAR LEDNINGEN
28. mar 2018 12:15 SOTKAMO SILVER AB: BYGGNADSBESLUT FATTAT, SILVERGRUVAN FULLT FINANSIERAD
27. mar 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT EMITTERA KONVERTIBLER OM HÖGST MEUR 5.1, VILKA KAN KONVERTERAS TILL HÖGST 11 087 400 AKTIER
23. mar 2018 12:15 SOTKAMO SILVER: TECKNADE AKTIER OCH OBLIGATIONER I FINANSIERINGSPAKETETS RIKTADE AKTIEEMISSION OCH OBLIGATIONSLÅN HAR BLIVIT TILLDELADE
15. mar 2018 14:30 SOTKAMO SILVER AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 MARS 2018
13. mar 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 11 931 369 AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST CA 4,1 MILJON EURO
2. mar 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: VILLKORAT FINANSIERINGSPAKET OM MINST 20 MILJONER EURO FÖR SILVERGRUVEPROJEKTET
26. feb 2018 09:45 RESULTAT FRÅN BORRNINGAR VID HOPEAVUORIS GULDFÖREKOMST
22. feb 2018 09:45 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2017
21. feb 2018 09:45 SOTKAMO SILVER: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017
13. feb 2018 09:45 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
1. feb 2018 09:45 SOTKAMO SILVER HAR BESTÄLLT GRUNDLÄGGNINGSARBETEN FÖR ANRIKNINGSVERKETS BYGGNAD FRÅN RPK RAKENNUS KEMPPAINEN OY
8. jan 2018 13:00 SOTKAMO SILVER: – AVTAL OM KVARNLEVERANS - VÄRDET PÅ LEVERANSEN ÄR CA 20 MILLION KRONOR (TILLÄGGSINFORMATION)
8. jan 2018 09:45 SOTKAMO SILVER FORTSÄTTER ATT INVESTERA I SILVERGRUVAN – AVTAL OM KVARNLEVERANS