Fakta om Silver

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Kemiskt tecken Ag (argentum)
Atomnummer 47
Ämnesklass Övergångsmetaller
Atommassa 107,87
Densitet 10,5
Smältpunkt 961,93 °C
Kokpunkt 2212 °C
Hårdhet 3,25 (Mohs)
Formbarhet Hög
Duktilitet Hög
Elektrisk ledningsförmåga        Högsta kända
Värmeledningsförmåga Högsta kända

 

Varför silver

 • Silver är en unik ädelmetall.
 • Silverpriset har hög korrelation med guldpriset.
 • Produceras främst som biprodukt.
 • Har betydande industriella tillämpningar.
 • Silver är en värdebärare.  
 • Efterfrågan på fysiskt silver har ökat avsevärt under de senaste åren, vilket tyder på starkt intresse från investerare.
 • ETF-efterfrågan fortsätter på rekordnivåer.
 • Silver är en mångsidig industriell metall.
 • Nya applikationer utvecklas i svindlande takt.
 • Åberopas i utvecklingen av både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier.
 • Ökad efterfrågan varje år från 2001 - 2013, trots stigande pris.
 • Efterfrågan är relativt okänslig för priset på silver.
 • Förstärkning av världsekonomin kommer att ge stor efterfrågan från industrin.

Traditionella och nya användningsområden för silver 

Silvrets traditionella användningsområden omfattar mynt och medaljer, industriella tillämpningar, smycken, bestick och fotografi. Fysikaliska egenskaper av silver innefattar duktilitet, elektrisk ledningsförmåga, formbarhet och reflektivitet. Efterfrågan på silver i industriella tillämpningar fortsätter att öka och omfattar användning av silver i förband för sårvård, batterier, hårdlödning och lödning, i katalysatorer på bilar, i mobiltelefonhöljen för att minska spridningen av bakterier, i elektronik och kretskort, i galvanisering, i härdning av lagerytor, i bläck, speglar, solceller, vattenrening samt i behandling av trä för att motstå mögel. Silver används för miniatyrantenner i RFID-apparater (Radio Frequency Identification Device) som används i spelmarker, anordningar för vägtullar, bensinförsäljningsutrustning, pass, och i spårning av varusändningar. Kvicksilver och silver, de viktigaste komponenterna i dentalt amalgam är biocider och de används i amalgam för att förebygga karies.

Silver används som ersättningsmetall för platina i katalysatorer i bilar. Används också i kläder för att hjälpa till att reglera kroppsvärmen och förhindra lukt i skor och i idrotts- och vardagskläder. Användningen av spårmängder av silver i förband för sårvård och mindre hudinfektioner ökar också.

Nedan en lista på några huvudkategorier för användning av silver.

 • Fotografi
 • Solceller
 • Batterier
 • Lager
 • Hårdlödning och lödning
 • Katalysatorer
 • Mynt
 • Elektroteknik
 • Elektronik
 • Galvanisering
 • Medicinska tillämpningar
 • Smycken och silver
 • Speglar och ytbeläggningar
 • Solenergi
 • Vattenrening
 • Antibakteriella ändamål

 

Historia av silver

Vad gäller silver i historiska och kulturella sammanhang rekommenderas läsaren att besöka den utmärkta webbplatsen av Silver Institute för att hitta mer fakta: Silver Institute / History of Silver.

Tillgångar

Silver erhölls som en primärprodukt från gruvor i Mexiko, Peru och Australien, listade enligt fallande produktionsmängd. Silver erhölls också som biprodukt från bly-zinkgruvor, koppargruvor och guldgruvor, listade enligt fallande produktionsmängd. Flermetalliska malmfyndigheter från vilka silver återvinns står för mer än två tredjedelar av världens silvertillgångar. De senaste silverupptäckterna har förknippats med guldförekomster, men koppar- och bly-zinkfyndigheter vilka innehåller silver som bimetall fortsätter att stå för en betydande del av framtida reserver och tillgångar.

Prisrelation mellan guld och silver

36 year gold silver ratio

Diagram ovan: Prisrelation mellan guld och silverfrån 1975 till 2013. (källa: goldprice.org)

 Diagram ovan: Prisrelation mellan guld och silver. Data före 1968 är interpolerad.

 

Diagram. ovan: Prisrelation mellan guld och silver per månad med silverprisutvecklingen. Källa: www.gold-eagle.com.

Silverpriset

 

Diagram ovan: Världsmarknadspriset på silver från 1979 till 2008. Data från Silver Institute. Diagram sammanställts av Sotkamo Silver Oy.

Globala utbudet

Produktion från världens silvergruvor ökade till 22 200 ton tack vare ökad produktion vid nya och befintliga flermetalliska gruvor. Den globala silverproduktionen ökade tack vare ett helt års produktion från San Cristobal gruva i Bolivia, Dolores och Parmarejo -gruvor i Mexiko samt Kupol-området i Ryssland. Produktionen från flera gruvor i Argentina ökade också. Silverproduktion ökade i bly-zinkgruvor, såsom Lucky Friday gruvan i Idaho, där produktionen var på sin högsta nivå på 10 år. Produktionen vid Greens Creek gruvan i Alaska ökade till följd av förbättrade brytning, och produktionen från Bingham Canyon gruvan i Utah ökade på grund av ökad kvarnkapacitet. I juli var Rochester-gruvan i Nevada förberedd att bryta nya malmzoner som skulle förlänga gruvans livslängd med flera år.