Facts about Lead

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Kemiskt tecken Pb (plumbum)
Atomnummer 82
Ämnesklass Övriga metaller
Atommassa 207,2
Densitet 11340 kg/m3
Färg Blåaktigt vitt
Smältpunkt 327 °C
Kokpunkt 1749 °C
Förångningsvärme 177,7 kJ/mol
Smältvärme 4,8 kJ/mol
Specifik värmekapacitet        129 J/(kg.K)
Elektrisk ledningsförmåga 4,81 MS/m
Värmeledningsförmåga 35,3 W/(m.K)

 

Anmärkningsvärda egenskaper

Bly har en ljus lyster och är en tät, duktil, mycket mjuk, mycket formbar, blåaktig-vit metall som har låg elektrisk ledningsförmåga. Det är också mycket resistent mot korrosion och tack vare denna egenskap används det för att inrymma frätande vätskor (t.ex. svavelsyra).

Historia av bly

Människor har använt bly i minst 7 000 år. Främst därför att fyndigheter som innehåller bly är utbredda och blyet är lätt att utvinna och att arbeta med. Blyet nämns redan i Gamla Testamentet. Alkemister trodde att bly var den äldsta metallen och kopplade det till planeten Saturnus. Blyledningar, bärande insignier av romerska kejsare används som tjänstesymbol i vissa länder. Blyets symbol Pb är en förkortning av dess latinska namn plumbum. Det engelska ordet för ’plumbing’ (vattenrör, rörmokeri) härrör också från denna latinska rot. 

Förekomst

Bly finns vanligtvis i malm med zink, silver och koppar och extraheras tillsammans med dessa metaller. Det huvudsakliga blymineralet är blyglans (PbS). Andra vanliga sorter är cerussit (PbCO3) och anglesit (PbSO4). 

Statistik

Zink och bly är de två mest använda icke-järnmetallerna efter aluminium och koppar och är viktig material i vardagen.

ILZSG månadsdata anges nedan. Detaljerad information om blyets och zinkens utbud, efterfrågan, handel, lager och priser finns i koncernens 68-sidiga månatlig publikation ’Lead and Zinc Statistical Bulletin'. För ytterligare information välj "Publikationer" från huvudmenyn.

Källa: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org.