Fakta om Guld

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Kemiskt tecken Au (Aurum)
Atomnummer  79
Ämnesklass Övergångsmetallers
Atommassa 196,97
Densitet  19,30 g·cm-3
Smältpunkt 1064,18 °C
Kokpunkt 2856°C
Förångningsvärme 324 kJ/mol
Smältvärme 12,55 kJ/mol
Specifik värmekapacitet        0,129 kJ/kg.K
Hårdhet 2,5 (Mohs)
Värmeledningsförmåga (300 K) 318 W/(m·K)

 

Anmärkningsvärda egenskaper

Guld är ett grundämne med beteckningen Au, vilken kommer från dess latinska namn Aurum och enligt några källor har betytt ’lysande gryning’. Guld är en ädelmetall och är ett av de mest stabila grundämnena och en av de mest värdefulla metaller som finns i naturen.

Guldet har många speciella egenskaper; tack vare sin mjukhet är det lätt att forma och smälta. Ett gram guld kan dras till en tråd som är hundra meter lång. Guld leder ström och värme bra. Guld korroderar, missfärgas eller rostar inte när det utsätts för luft eller vatten. Koncentrerade syror och baser kan inte heller påverka guld. Därför behåller gyllene föremål sin glans för en mycket lång tid, medan andra metaller såsom järn, koppar och silver får ett mörkt skikt från oxid och sulfider över tiden.

Guld är en tung metall, dess densitet är 19,32 kg/dm3. Guld smälter vid en temperatur av 1 064 °C och dess kokpunkt är 2 856 °C. 

Tillämpningar

Den största grenen av guldindustrin är inom smycken. Under de senaste åren har konsumtionen inom denna gren överstigit gruvproduktionen. Rent guld betecknas som 24 karat. Det är en mjuk metall. Guld härdas vanligen genom legering med andra metaller såsom silver och koppar. Guldhalt i smycken är 18 karat när legeringen innehåller 75 % guld och 25 % andra metaller, såsom silver och koppar.

Tack vare dess många speciella egenskaper används guld också inom industrin. Genom sin höga elektriska ledningsförmåga och korrosionsbeständighet används guld för att belägga kontaktytor inom elektronik- och telekomindustrins högteknologiska produkter såsom halvledare, kretskort och mikrochips. Det används även för fönsterglas och inom optiken för att kontrollera värme- och ljustransmission. Dentalindustrin är också en betydande användare. En ökande mängd av guld används också inom den medicinska industrin.

Figur. Identifierbara guldefterfrågan exklusive centralbanker år 2008. Källa: GMFS.