Insiderlista

Information angående insiderställning p.g.a. position eller aktieägande finns registrerat i Finansinspektionens insiderregister: http://www.fi.se.

Direktlänk till Sotkamo Silver ABs insiderregister finns här.

Aktieinnehav och handelsinformation finns i Finansinspektionens insynsregister http://www.fi.se.

Direktlänk till Sotkamo Silver ABs insynspersoners handel finns här är här.

Följande personer anses ha insiderställning i bolaget:

Uppdaterad  2019-05-24

Styrelseledamot   Position
Mauri Visuri   Ordförande
Jarmo Vesanto   Styrelsemedlem
Ilkka Tuokko   Styrelsemedlem
Matti Rusanen   Styrelsemedlem
Eeva-Liisa Virkkunen   Styrelsemedlem
 
Ledning    
Timo Lindborg   VD
Ilkka Tuokko   Ordförande för Sotkamo Silver Oy
Paul Johnsson   Ekonomidirektör
Arttu Ohtonen   Vice VD för Sotkamo Silver AB
Erkki Kuronen   VD för Sotkamo Silver Oy
Övriga    
     
 
Revisorer    
Anna Rosendal   Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Sweden