Vd har ordet

181115

Vi har varit mycket framgångsrika i våra entreprenörsval, och samarbetet har varit smidigt och projektet går enligt plan på alla områden. Byggplatsen hade en personal på cirka 120 personer under installationsfasen i september.

Anläggningen och installationen av anläggningsutrustning fortsätter i anriknings-verket och vid gruvområdet, installationen av kvarnar och processautomatisering har påbörjats. Vi planerar så att testkörningar kan initieras enligt schemat i början av 2019, efter det att installationen av apparater och utrustning som för närvarande är igång slutförts. Planen är att starta produktionen i slutet av mars och att etablera den kommersiella produktionen i Silvergruvan efter det.

Det varma vädret har bidragit positivt till byggnationen av infrastruktur och byggnadsverk. De pålitliga och kompetenta samarbetspartnerna vi har anlitat som t.ex. E. Hartikainen Oy och Kaitos Oy har slutfört de viktigaste arbetena på sand- och klarningsdammarna. Deras långa och omfattande erfarenhet av byggnadsarbeten och dammkonstruktioner har varit till stor hjälp för projektet.

De erfarna företagen som har specialiserat sig på byggnadsverk, gruv- och metallproduktion och cirkulationsekonomi är våra samarbetspartners med den stora kunskapen och erfarenheten inom gruvindustrin och behandling av koncentrat. Tapojärvi Oy:s högteknologiska expertis ger en solid grund till vårt samarbete inom gruvproduktion och gruvkontrakt med en mångsidig försörjningskedjemodell. Vi arbetade redan i projektfasen och fortsätter nu i gruvförsörjningskedjan.

Vi ska leverera koncentrat av våra batterimetaller silver, bly och zink till Bolidens smältverk i Kokkola och Rönnskär, som är närmaste smältverk till Silvergruvan i Sotkamo. Leveranser kommer att medföra logistiska och ekonomiska fördelar för båda parter och minska koldioxidavtrycket för transporterna. Vi är glada över att Sotkamo Silver har valts för att leverera koncentrat till hållbara och ansvariga smältverk.

Ledningsgruppen för Silvergruvan är nu komplett. Ledningsgruppen har stark kompetens inom olika områden av gruvproduktion och utveckling av gruvverksamhet. Deras anställningar i Bolaget har stärkt möjligheten att ta Silvergruvan in i produktionsfasen i tid och vidareutveckla bolaget.

Timo Lindborg, VD

181115