Vd har ordet, Q2 2019

Under senvåren och sommaren har produktionen av Silvergruvan ökat gradvis mot full produktionskapacitet. Vi har redan nått det långsiktiga målet för produktionskapacitet på 450 000 ton per år (12 månader) för både gruvdrift och processanläggning. Med hög matningshastighet av malm till verket, bra gruv- och anläggningsprestanda förväntar vi oss att nå det tidigare uppsatta 330-350 000 ton anrikade ton malm och silverproduktionsmålet om 1,15-1,25 miljoner tr.oz för detta år. På grund av den något försenade produktionsstarten och användning av malm med lägre innehåll under upprustningsperioden var intäkterna lägre än under normal produktion. Målet är att inkörningsskedet är klart och Silvergruvan i full produktion i slutet av augusti.

Timo Lindborg, VD

190823