Vd har ordet

180510

Första kvartalets viktigaste händelse var färdigställandet av Silvergruveprojektets och koncernens slutliga finansiering. Efter slutförandet av finansieringspaketet 474 MSEK (46 MEUR) kommer byggandet att fortsätta med en stark kassa i enlighet med tidtabellen.

Vi kommer att fortsätta med markarbetena runt anrikningsverket och dess omgivning samt av sandmagasinområdena, vilka påbörjades förra året. Taklagningsfest ska vara i slutet av juni och produktionsbyggnaden kommer att vara färdig senast i augusti. Därefter börjar installering av processutrustning och maskineriet.

Nedtagning och flytten av Blaikenverkets utrustning och maskineri är i gång. Vi har under början av året träffat ett avtal med Outotec (Finland) Oy om leverans av kvarnkretsen till Silvergruvan. Överenskommelsen innebär att de båda kvarnar som ingår i kvarnkretsen kommer att levereras under hösten 2018. Kvarnarna har en nominalkapacitet om 450 000 ton malm per år.

Sotkamo Silver har förnyat organisationen i Silvergruveprojekten och i koncernen. Jag är säker på att vårt byggnations- och gruvteam med sin breda erfarenhet kommer att leda projektet mot en framgångsrik produktion. Vi har genomfört en miljökonsekvensbeskrivningsprocess för utökad produktionskapacitet i samarbete med boende och intressenter på området. Processen är i slutfasen och vi väntar den kontaktmyndighetens slutkommentarer senast i juli i år. Under hösten planerar vi lämna in en ansökan för utökad produktionskapacitet

Timo Lindborg, VD

180510