Vd har ordet

180823

Byggandet av Silvergruvan fortsätter enligt uppsatt tidtabell och kostnadsram och går stadigt mot produktion. Vi fokuserar på konstruktion av byggnader och utrustning och få produktionsinfrastrukturen klar. Under hösten monteras utrustningen i anrikningsverket. Byggandet av vattenreningsverket, malmbrytningen samt rekrytering av medarbetare påbörjas.

Sotkamo Silver har kommit överens med VAPO att utveckla en bioenergibaserad lösning för ventilationsluftuppvärmning som en del av energieffektiv och ansvarig underjordisk gruvdrift. Lösningen är en del av den fortsatta utvecklingen av hållbar gruvdrift, som företaget har åtagit sig till.

Under året har prisutveckling av silver korrelerat väl med andra råmaterial. Den låga prisnivån påverkar värderingen av silvergruvebolag. I ett historiskt perspektiv är silver- och andra gruvföretags aktier för är närvarande lågt värderade. Denna uppfattning stöds också av prisförhållandet mellan guld och silver, som har nyligen varit mellan 1/75 och 1/83 när det har varit cirka 1/56 betraktat över en 50-årsperiod.

Mineraler är en förutsättning för en hållbar utveckling. Gruvproduktion behövs i en cirkulär ekonomi vid sidan av återvinning. Alternativa energikällor ökar efterfrågan på metaller; litium, kobolt och nickel är betydelsefulla batterimetaller som uppmärksammas anmärkningsvärt mycket för närvarande. Det bör dock påpekas att även silver är en batterimetall, som dessutom används hög- och miljöteknologi. Den ökande industriella efterfrågan på silver har varit avhängig den högteknologiska bilindustri som en del i övergången mot elektrifieringen som baserar sig på tex solenergi. Silverefterfrågan i bilindustrin ökade med 5 %, och med 19% i solenergiindustrin under år 2017, jämfört med föregående år. Silver har en kritisk roll i övergången till elbilar samtidigt som efterfrågan på solenergi accelererar. Den industriella och teknologiska efterfrågan av silvret utgör mer än häften av den totala efterfrågan. Silver har fortfarande en stor betydelse som en investeringsmetall vid sidan av guld. I den nuvarande globala ekonomin växer silvrets industriella (batterier/elektrifiering/automation/miljö) efterfrågan när gruvproduktionen är begränsad och har varit mindre än efterfrågan de senaste 10 åren.

Då gruvproduktionen är lägre än efterfrågan, kan den nuvarande silverproduktionen och efterfrågestyrda utsikter stödja förväntningar på möjlig stärkt prisutveckling av silver. Det kan tänkas att silver och silvergruvbolag kan vara lockande investeringsobjekt för investerare med tanke på silvrets globala marknadssituation. Detta påverkas dock av mängden investeringssilver som finns i valven och dess möjliga återkomst genom återvinning till den industriella marknaden. Prisvariationer kan dock vara snabba och betydande, med dagens världspolitiska situation.

Timo Lindborg, VD

180823