Finansiella rapporter

15. nov 2019 14:00

KOMPLETTERING TILL KVARTALSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Pressmeddelande i Stockholm den 15 november 2019

Sotkamo Silver ABs kvartalsrapport för det tredje kvartalet som publicerades den 15 november kl 08.45 kompletteras härmed då 18 880 KSEK, fallit bort från balansräkningens skuldsida. Beloppet avsåg en ny post för återställandereserv (ARO). Även texten har kompletterats med en beskrivning av avsättningens behandling och avskrivningsprincip samt korrigering av resultat per aktie.

Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Stockholm den 15 november 2019

Sotkamo Silver AB

Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019, klockan 13.00.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland samt Sverige, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
Bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter distribueras av Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi