Ledningsgrupp

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgängliga på Finansinspektionens insiderregister på  Finansinspektionens insiderregister.

 

 

Timo Lindborg

Timo Lindborg, född 1955, är VD sedan den 1 maj 2010. Teknologie doktor, civilingenjör i teknik och kandidatexamen i geologi. Docent vid Uleåborgs universitet: Affärsprocesser i gruvindustrin. Tidigare VD i Endomines AB, Endomines Oy och Kalvinit Oy. Timo Lindborg har bred och djup kunskap om gruvprojekt och nordiska företag.

http://se.linkedin.com/pub/timo-lindborg/43/48b/a47

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 3 605 127

 

Paul Johnsson

Paul Johnsson, född 1971, är ekonomichef sedan maj 2017. Han har civilekonomexamen från Umeå Universitet och har arbetat sex år som controller inom gruvindustrin.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

Ilkka Tuokko

Ilkka Tuokko, född 1950 är Styrelseordförande i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan november 2015 och medlem i ledningsgruppen. Dess för innan var Ilkka styrelseledamot i Sotkamo Silver AB under åren 2010-2011. Ilkka Tuokko har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han var tidigare geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals BV. Ilkka Tuokko har mer än 30 års erfarenhet av gruvprojekt och internationella gruvbolag. Ilkka innehar en ”Competent Person” status enligt Australian JORC och svenska SveMin.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 5 800

 

 Arttu Ohtonen

Arttu Ohtonen, född 1983, är vice VD i Sotkamo Silver AB. Arttu Ohtonen har varit anställd som miljöchef sedan 2012 i det finska Bolaget. Hans huvudansvarsområde är hälso-, säkerhets-, miljö- och kvalitetsfrågor, HSEQ Manager, för Silvergruva och dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Arttu är auktoriserad som gruvsäkerhetsansvarig för Silvergruvan. Arttu Ohtonen har en civilingenjörsexamen i process- och miljöteknik från Uleåborgs universitet.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

Erkki Kuronen

Erkki Kuronen

Erkki Kuronen, född 1970, har utsetts till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan maj 2019 och är medlem i ledninsgruppen. Erkki har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han har mer är 20 års erfarenhet från gruvverksamhet. Erkki Kuronen innehar en ”Competent Person” status enligt Australian JORC.

Aktieinnehav: 2 300