Ledningsgrupp

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgängliga på Finansinspektionens insiderregister på  Finansinspektionens insiderregister.

 

 

 

Timo Lindborg

 

Timo Lindborg, född 1955, är VD sedan den 1 maj 2010. Teknologie doktor, civilingenjör i teknik och kandidatexamen i geologi. Docent vid Uleåborgs universitet: Affärsprocesser i gruvindustrin. Tidigare VD i Endomines AB, Endomines Oy och Kalvinit Oy. Timo Lindborg har bred och djup kunskap om gruvprojekt och nordiska företag.

http://se.linkedin.com/pub/timo-lindborg/43/48b/a47

Aktieinnehav: 1 515 840.

Agnetha Pernerklint

 

Agnetha Pernerklint, född 1950 ekonomichef sedan maj 2010. Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Tidigare ekonomichef hos Industrial Development & Industri AB, Endomines AB, Endomines Oy och Kalvinit Oy.


Aktieinnehav: 0.

Ilkka Tuokko

 

Ilkka Tuokko, född 1950 är Styrelseordförande i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan november 2015. Dess för innan var Ilkka styrelseledamot i Sotkamo Silver AB under åren 2010-2011. Ilkka Tuokko har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han var tidigare geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals BV. Ilkka Tuokko har mer än 30 års erfarenhet av gruvprojekt och internationella gruvbolag. Ilkka innehar en ”Competent Person” status enligt Australian JORC och svenska SveMin.

Aktieinnehav: 8 700

 

 Arttu Ohtonen

Arttu Ohtonen, född 1983, är VD i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan november 2015. Arttu Ohtonen har varit anställd som miljöchef sedan 2012 i det finska Bolaget. Arttu är auktoriserad som gruvsäkerhetsansvarig för Silvergruvan. Han kommer även att fortsätta i denna roll. Arttu Ohtonen har en civilingenjörsexamen i process- och miljöteknik från Uleåborgs universitet.

Aktieinnehav: 0