Bolagsstämmor

Bolagsstämma 2019 och årsredovisning 2018

 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2019 

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2018  

 

Bolagsstämma 2018 och årsredovisning 2017

 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2018 

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2017 

 

Bolagsstämma 2017 och årsredovisning 2016

     

 

Bolagsstämmor 2016 och årsredovisning
       

       Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2015

 

Bolagsstämma 2015 och årsredovisning

       

        Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2014

 

Bolagsstämma 2014 och årsredovisning

       Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2014

       Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2013

 

Bolagsstämma 2013 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2013

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2012


Bolagsstämmor 2012 och årsredovisning

Protokoll från extra bolagsstämma - maj 2012 (Pdf)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2012

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2011


Bolagsstämmor 2011 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2011

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2010


Bolagsstämmor 2010 och årsredovisning

Protokoll från extra bolagsstämma - december 2010 (Pdf)

Extra bolasstämma PROTOKOL - juni 2010.pdf

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gexco AB (publ) 2010

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009


Bolagsstämmor 2009 och årsredovisning

Protokoll från extra årsstämma 2009 (Pdf)

Protokoll från årsstämma 2009 (pdf)

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2008