Styrelse

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgänglig i Finansinspektionens insiderregister.

Mauri Visuri

Styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2010.

Mauri Visuri, född 1957 har en magisterexamen i ekonomi från Vasa Universitet och en maskiningenjörsexamen från Vasa Yrkeshögskola. Han har bred erfarenhet inom gruv- och processindustrin. Visuri är Verkställande Direktör i Teknoventure Management Oy, där han också innehar styrelseuppdrag i bolagets portföljbolag.

Visuri är i oberoende ställning till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0.

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan 2013.

Jarmo Vesanto, född 1954 har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han har lång och gedigen erfarenhet från internationell prospekterings- och gruvindustri, inklusive 25 år inom Outokumpu Group i Finland, Australien och Kanada. Före pensioneringen i mars 2017, var han under 9 år VD för Altona Mining Ltd’s finska verksamhet och Business Development Director för Boliden Kylylahti Oy i ytterligare 3 år. År 2015 fick Jarmo Vesanto den femte utmärkelsen från Fennoscandian Exploration and Mining Special Award för enastående bidrag till den fennoskandiviska ekonomiska geologi- och gruvindustrin. 

 Jarmo Vesanto innehar inga aktier i bolaget. Vesanto är oberoende både i förhållande Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.


 

Matti Rusanen


Styrelseledamot sedan 2017. 

Matti Rusanen, född 1961 har en magisterexamen från Helsingfors universitet (MSc. Agriculture and Forestry) och en eMBA från Tammerfors universitet (Insurance and Financial Services).

Matti Rusanen har 30 års erfarenhet från bank- och finanssektorn. Han var tidigare direktör och ansvarig för Equity Investments vid Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Finland.

Rusanen är i oberoende ställning till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

 

Ilkka Tuokko


Styrelseledamot sedan 2017.

lkka Tuokko, född 1950 är Styrelseordförande i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan november 2015. Dess för innan var Ilkka styrelseledamot i Sotkamo Silver AB under åren 2010-2011. Ilkka Tuokko har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet.

Han var tidigare geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals BV. Ilkka Tuokko har mer än 30 års erfarenhet av gruvprojekt och internationella gruvbolag. Ilkka innehar en ”Competent Person” status enligt Australian JORC och svenska SveMin.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

 

Eeva-Liisa Virkkunen

Styrelseledamot sedan 2018.

Eeve-Liisa Virkkunen, född 1957 har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfos. Eeva-Liisa Virkkunen är Senior Vice precident, Finance and Administration i Metso Oyj. Hon har flera styrelseuppdrag inom koncern bolagen.

Hon har en bred och varierad och beprövade affärserfarenhe inklusive förvärv, affärsintegration, omstrukturering, avyttringar och förändringsarbete. 

Virkkunen är i oberoende ställning till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

 Valberedning

Valberedning inför Årsstämma 2019 i Sotkamo Silver AB består av:

  • Leena Siirala (ordförande), General Councel, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
  • Timo Kärkkäinen, Investment Director, Suomen Malmijalostus Oy
  • Mauri Visuri, VD, Teknoventure Oy
Valberedningens sekreterare är:

Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm

Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen mm .

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post bertil.brinck@a1advokater.se