Styrelse

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgänglig i Finansinspektionens insiderregister.

Mauri Visuri

Styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2010.

Mauri Visuri, född 1957 har en magisterexamen i ekonomi från Vasa Universitet och en maskiningenjörsexamen från Vasa Yrkeshögskola. Han har bred erfarenhet inom gruv- och processindustrin. Visuri är Verkställande Direktör i Teknoventure Management Oy, där han också innehar styrelseuppdrag i bolagets portföljbolag.

 

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan 2013.

Jarmo Vesanto, född 1954 har en geologexamen från Uleåborgs Universitet - MSc Geology and Mineralogy och är medlem i Australian Institute of Mining and Metallurgy. Jarmo Vesanto är utsedd Business Development Director i Boliden Kylylahti, Polvijärvi, Finland. Jarmo Vesanto har mer än 35 års erfarenhet inom gruvindustri och prospektering, samt gruvdrift på global nivå, särskilt inom basmetaller. Jarmo Vesanto var tidigare VD i Altona Mining Finland under nio års tid och dessförinnan distriktschef hos Outokumpu i Timmins, Ontario i fyra år. Jarmo Vesanto har också tillbringat sex år i Australien, vid Thalanga Cu-Zn gruvan, där han hade en nyckelroll vid upptäckten av Silver Swan, nickelfyndigheten nära Kalgoorlie.

Jarmo Vesanto innehar 0 aktier i Sotkamo Silver AB. Vesanto är i oberoende ställning till Bolaget och bolagsledningen.

 

Teuvo Jurvansuu

Styrelseledamot sedan 2010.

Teuvo Jurvansuu, född 1948 har mer än 35 års erfarenhet från gruvindustrin. Han har haft en lång karriär inom Outokumpu Oy, där han startande redan 1974 och slutande 2001. Teuvo Jurvansuu arbetade vid flera olika gruvor i Finland under denna period, inklusive Vihanti, Keretti, Enonkoski och Pyhäsalmi. Han hade flera olika positioner i dessa gruvor bland annat som underhållsingenjör, gruvvicevärd, underhållschef, gruvchef och direktör. År 2001 började Teuvo Jurvansuu arbeta som VD hos Pyhäsalmi Mine Oy och Inmet Finland Oy. Teuvo Jurvansuu pensionerades från Inmet Finland Oy och Pyhäsalmi Mine Oy år 2009.

Teuvo Jurvansuu innehar 0 aktier. Jurvansuu är i oberoende ställning till Bolaget och bolagsledningen.Valberedning

Valberedning inför Årsstämma 2017 i Sotkamo Silver AB

Valberedningen består av:

Leena Siirala (ordförande), General Councel, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.

Anna Kilpi, director, HR, communications and legal affairs, Finnish Industry Investment Ltd

Mauri Visuri, VD, Teknoventure Management Oy

 

Valberedningens sekreterare är:

Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm

Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen mm .

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post bertil.brinck@a1advokater.se