Styrelse

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgänglig i Finansinspektionens insiderregister.

Mauri Visuri

Styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2010.

Mauri Visuri, född 1957 har en magisterexamen i ekonomi från Vasa Universitet och en maskiningenjörsexamen från Vasa Yrkeshögskola. Han har bred erfarenhet inom gruv- och processindustrin. Visuri är Verkställande Direktör i Teknoventure Management Oy, där han också innehar styrelseuppdrag i bolagets portföljbolag.

 Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0.

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan 2013.

Jarmo Vesanto, född 1954 har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han har lång och gedigen erfarenhet från internationell prospekterings- och gruvindustri, inklusive 25 år inom Outokumpu Group i Finland, Australien och Kanada. Före pensioneringen i mars 2017, var han under 9 år VD för Altona Mining Ltd’s finska verksamhet och Business Development Director för Boliden Kylylahti Oy i ytterligare 3 år. År 2015 fick Jarmo Vesanto den femte utmärkelsen från Fennoscandian Exploration and Mining Special Award för enastående bidrag till den fennoskandiviska ekonomiska geologi- och gruvindustrin. 

 Jarmo Vesanto innehar inga aktier i bolaget. Vesanto är oberoende både i förhållande Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

 

Teuvo Jurvansuu

Styrelseledamot sedan 2010.

Teuvo Jurvansuu, född 1948 har mer än 35 års erfarenhet från gruvindustrin. Han har haft en lång karriär inom Outokumpu Oy, där han startande redan 1974 och slutande 2001. Teuvo Jurvansuu arbetade vid flera olika gruvor i Finland under denna period, inklusive Vihanti, Keretti, Enonkoski och Pyhäsalmi. Han hade flera olika positioner i dessa gruvor bland annat som underhållsingenjör, gruvvicevärd, underhållschef, gruvchef och direktör. År 2001 började Teuvo Jurvansuu arbeta som VD hos Pyhäsalmi Mine Oy och Inmet Finland Oy. Teuvo Jurvansuu pensionerades från Inmet Finland Oy och Pyhäsalmi Mine Oy år 2009.

Jurvansuu är i oberoende ställning till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0


 

Matti Rusanen


Styrelseledamot sedan 2017. 

Matti Rusanen, född 1961 har en magisterexamen från Helsingfors universitet (MSc. Agriculture and Forestry) och en eMBA från Tammerfors universitet (Insurance and Financial Services).

Matti Rusanen har 30 års erfarenhet från bank- och finanssektorn. Han var tidigare direktör och ansvarig för Equity Investments vid Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Finland.

Rusanen är oberoende både i förhållande Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

 

Ilkka Tuokko


Styrelseledamot sedan 2017.

lkka Tuokko, född 1950 är Styrelseordförande i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan november 2015. Dess för innan var Ilkka styrelseledamot i Sotkamo Silver AB under åren 2010-2011. Ilkka Tuokko har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet.

Han var tidigare geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals BV. Ilkka Tuokko har mer än 30 års erfarenhet av gruvprojekt och internationella gruvbolag. Ilkka innehar en ”Competent Person” status enligt Australian JORC och svenska SveMin.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0Valberedning

Valberedning inför Årsstämma 2017 i Sotkamo Silver AB

Valberedningen består av:

Leena Siirala (ordförande), General Councel, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.

Anna Kilpi, director, HR, communications and legal affairs, Finnish Industry Investment Ltd

Mauri Visuri, VD, Teknoventure Management Oy

 

Valberedningens sekreterare är:

Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm

Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen mm .

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post bertil.brinck@a1advokater.se