VIDEO / TIMELAPSE

  VD ORDET: Q1

    

 

ANALYSER:   INDERES 180517 

                        INDERES 160912                   

  

RAPPORTER, MINERALTILLGÅNGSUPPSKATTNINGAR OCH BORRNINGSRESULTAT 


VARFÖR SILVER ?

Silver har använts i tusentals år som prydnadsföremål och redskap, inom handel och som grund för många monetära system. Av alla metaller har det rena silvret den vitaste färgen, den högsta optiska reflektionsförmågan, och den högsta termiska och elektriska ledningsförmågan. Därutöver är silverhalogenider ljuskänsliga. Silvrets gruvproduktion är mindre än den totala efterfrågan.

Se även:

WORLD SILVER SURVEY - APRIL 2018

METAL FOCUS rapport: SILVER FOCUS 2017 

The Silver Institute