Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årstämma 2019 och årsstämma handlingar

Fullmakt 

 

SOTKAMO SILVER AKTIER

NGM Equity Stockholm
NASDAQ OMX Helsinki
BÖRSE BERLIN, Open Market

Aktierna handlas på:
NASDAQ OMX Helsinki 
NGM-Equity Stockholm 
Börse Berlin, Open Market Berlin

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93

 

ANALYSER:  INDERES 190223 

                       INDERES 180824 

 

VIDEOT

 

 

 

RAPPORTER, MINERALTILLGÅNGSUPPSKATTNINGAR OCH BORRNINGSRESULTAT 


VARFÖR SILVER ?

Silver har använts i tusentals år som prydnadsföremål och redskap, inom handel och som grund för många monetära system. Av alla metaller har det rena silvret den vitaste färgen, den högsta optiska reflektionsförmågan, och den högsta termiska och elektriska ledningsförmågan. Därutöver är silverhalogenider ljuskänsliga. Silvrets gruvproduktion är mindre än den totala efterfrågan.

Se även:

WORLD SILVER SURVEY 2018

LBMA Price Forecast Survey   

The Silver Institute