SOTKAMO SILVER AKTIER

NGM Equity Stockholm
NASDAQ OMX Helsinki
BÖRSE BERLIN, Open Market

Aktierna handlas på:
NASDAQ OMX Helsinki 
NGM-Equity Stockholm 
Börse Berlin, Open Market Berlin

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93

 

   VD HAR ORDET Q2

   

 

ANALYSER:  INDERES UPPDATERING 170511

                        INDERES 160912

                        Analysguiden 160603                   

  

RAPPORTER, MINERALTILLGÅNGSUPPSKATTNINGAR OCH BORRNINGSRESULTAT 

 

VARFÖR SILVER ?

Silver har använts i tusentals år som prydnadsföremål och redskap, inom handel och som grund för många monetära system. Av alla metaller har det rena silvret den vitaste färgen, den högsta optiska reflektionsförmågan, och den högsta termiska och elektriska ledningsförmågan. Därutöver är silverhalogenider ljuskänsliga. Silvrets gruvproduktion är mindre än den totala efterfrågan.

Se även:

METAL FOCUS rapport: SILVER FOCUS 2017 

The Silver Institute