2017-02-15

Tomitusjohtajan katsaus

Olen erittäin tyytyväinen, että päivitetty Toteutettavuusselvitys, osoittaa arvointimme kaivoshankkeen kannattavuudesta ja suunnitelmista olleen oikeanlaisia jopa nykyhintoja alhaisimmilla metallien hinnoilla. Toteutettavuusselvityksen oli laatinut ja koonnut riippumaton konsulttiyritys, CTS Engtec Oy.

Mining Associates, riippumaton kansainvälinen kaivoshankkeisiin keskittynyt konsultointi- ja arvopaperit yritys on myös tarkistanut selvityksen taloudelliset luvut ja olettamukset. He suorittivat Hopeakaivoshankkeen riippumattoman laajan teknisen, liiketaloudellisenmallin ja Toteutettavuusselvityksen tarkastuksen. Mining Associatesin tarkastus osoitti, että Hopeakaivoksen Toteutettavuusselvityksen oletukset ja taloudellinen malli ovat oikein laaditut ja siten omalta osaltaan vahvistavat hankkeen edellytykset saavuttaa hyvä kannattavuustaso.

Vuonna 2016 toteutetun osakeannin jälkeen yhtiö on keskittänyt toimintansa kaivosalueelle ja Hopeakaivoksen rakentamiseen liittyvät valmistelutyöt aloitettiin. Toteutetut työt ovat keskittyneet tekniseen suunnitteluun ja rikastuslaitosalueen sekä maanalaisen kaivoksen infrastruktuuriin rakentamiseen. Maanalaisen kaivoksen ilmanvaihtoa ja pumppaamoja on parannettu ja valmisteltu kaivostoiminnan aloittamista varten. Alueelle tarvittavien teiden rakentaminen ja patojen pohjatyöt ovat aloitettu.

Aloittamalla nämä työt jo nyt, yhtiö voi suunnitella ja toteuttaa rakennustyöt kustannustehokkaasti. Lisäksi rakentamista koskevat pääurakat voidaan suorittaa nopeammin ja sujuvammin. Tavoitteenamme on, että kaikki kaivoksen rakennustyöt valmistuvat siten, että saavuuttamme täysitehoisen tuotannon vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Rakentamisen aloittaminen tulee olemaan merkittävä tapahtuma Sotkamo Silverin kaivoshistoriassa.

Yhtiö arvion mukaan sen nykyiset malmivarat riittävät aluksi kuuden vuoden tuotantoon. Tämä tuotantoaika tarvitaan kaivostoiminnan aloittamispäätöksen tekemiseen ja riittävän hyvään kannattavuuteen. Lisäksi yhtiön mineraalivarannot ja malminetsintäpotentiaali omaavat hyvät edellytykset niiden päivittämiseksi uusiksi mineraalivaroiksi. Toteutettujen kairausohjelmien ja geofysiikan tutkimusten tuloksena olemme pystyneet osoittamaan, että Hopeakaivoksen hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä sisältävissä vyöhykkeissä on lisäpotentiaalia 1500-2000 metriä alaspäin ja ne jatkuvat geologialtaan ja pitoisuuksiltaan vastaavina. Tiedämme myös, että Tipaksen vihreäkivivyöhykkeellä on useita mielenkiintoisia hopeaa ja kultaa sisältäviä esiintymiä. Hopeakaivoksen rikastamo tulee palvelemaan toiminnan keskusrikastamona näiden esiintymien hyödyntämisessä. Tämä vahvistaa käsitystämme, että meillä on hyvät edellytykset jatkaa kaivostoimintaan monien tulevien vuosien ajan.

Timo Lindborg

2017-02-15