2018-11-15

Tomitusjohtajan katsaus

Olemme onnistuneet hyvin urakoitsijoiden valinnoissa ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti kaikilla osa-alueilla. Hankkeen keskeiset vaiheet ovat aikataulussa. Rakennustyömaan henkilövahvuus on nyt noin 120 henkilöön laiteasennusvaiheessa syyskuussa. Laitteiden ja prosessilaitteiden asentaminen jatkuu rikastuslaitoksessa ja kaivosalueella. Jauhinmyllyjen ja prosessiautomaation asennus on alkanut. Oletamme, että laitteiden testien valmistelut ja koeajot voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti vuoden 2019 alussa laiteasennusten jälkeen. Suunnitelma on aloittaa tuotanto maaliskuun lopulla ja käynnistää rikasteiden kaupallinen tuotanto sen jälkeen.

Lämmin sää on vaikuttanut myönteisesti infrastruktuuri- ja muihin rakennustöihin Luotettavat ja osaavat urakoitsijat E. Hartikainen Oy: n ja Kaitos Oy: n ovat toteuttaneet merkittävät ja tärkeät patoalueiden ja patojen rakennustyöt sekä niihin liittyvät kalvorakenteet. Yhtiöiden pitkäaikaisesta ja laajasta kokemuksesta altaiden rakennustöistä ja patojen rakentamisesta on ollut merkittävää hyötyä hankkeelle.

Alalla pitkään toimineet kaivosurakointiin, metallituotantoon ja kiertotalouteen erikoistuneet yritykset ovat yhteistyökumppaneitamme. Näillä yhtiöllä on huomattavaa ja laajaa osaamista kaivosteollisuudesta, kaivosurakoinnista ja rikasteiden käsittelystä. Tapojärvi Oy:n korkea teknologiaosaamin luo vahvan pohjan yhteistyölle kaivosurakoinnissa. Teimme yhteistyötä jo hankevaiheessa, ja nyt se saa jatkoa monipuolisen palveluketjutarjonnan myötä. Toimitamme akkumetalleja, hopea, lyijyä ja sinkkiä, sisältävät rikasteet Bolidenin Kokkolan ja Rönnskärin sulattoihin. Nämä sulatot ovat Hopeakaivoksen lähimmät sulatot. Nyt tehdyt sopimukset tuovat meille toimitusten osalta logistisia ja taloudellisia hyötyjä sekä vähentävät kuljetusten hiilijalanjälkeä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että rikasteet käsitellään vastuullisella tavalla kestävään toimintaa panostavan Bolidenin toimesta.

Hopeakaivoksen johtoryhmä on nyt koossa. Johtoryhmällä on vahvaa osaamista kaivostoiminnan eri osa-alueilla ja kaivostoiminnan kehittämisessä. Heidän tulonsa yhtiöön vahvistaa kykyämme viedä Hopeakaivos tuotantoon aikataulussa.

Timo Lindborg

2018-11-15