2018-02-20

Tomitusjohtajan katsaus

Sotkamo Silver on vuonna 2017 jatkanut neuvotteluja rahoittajien kanssa tavoitteena aloitta varsinainen kaivostoiminta vahvalla kassalla ja täysin rahoitettuna, jotta lisärahoitukselle ei ole enää tarvetta. Vuoden 2017 aikana ja tähän hetkeen asti Yhtiö on käynyt useita neuvotteluja toiminnan rahoituksesta. Työn alla on useita vaihtoehtoja ja käymme pitkälle edenneitä keskusteluja useiden rahoittajien kanssa. Tämä on vienyt odotettua enemmän aikaa ja tulee vielä jatkossakin viemään. Olen optimistinen sen suhteen, että Sotkamo Silver pystyy löytämään win-win-vaihtoehdon niissä useissa rahoituskeskusteluissa, joita parhaillaan käydään.

Samanaikaisesti lopullista rakentamisen aloitusta valmistellaan teknisen suunnittelun avulla sekä jo aloitetuilla maanpäällisillä ja maanalaisilla infrastruktuuri-investoinneilla. Rikastamolaitoksen rakennus on tilattu. Tuotantolaitoksen maatyöt ja perustustyöt on aloitettu rakennuspaikalla. Rakentaminen jatkuu suunnitellusti vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Valmistaudumme tuotannon aloittamiseen alkuvuodesta 2019. Tämän aikataulun varmistamiseksi Yhtiö solmi vuodenvaihteessa sopimuksen Outotec Oy:n (Suomi) kanssa Hopeakaivoksen jauhinmyllyjen toimittamisesta. Sopimukseen kuuluvat kaksi jauhinmyllyä tullaan toimittamaan syksyn 2018 aikana. Tämän sopimuksen seurauksena Yhtiö on jo päättänyt investoida yli 8,5 miljoonaa euroa Hopeakaivoksella käynnissä oleviin rakennushankkeisiin, normaalien yritys- ja kehitysmenojen lisäksi. Nämä Hopeakaivoshankkeen investoinnit Yhtiö on päättänyt rahoittaa kassavaroistaan.

Osana kaivoksen rakentamista ja tuotantoprosessin kehittämistä olemme nyt käynnistäneet Tekes-hankkeen. Hankkeessa Sotkamo Silver kehittää malmin esilajittelun tuotantoprosessin sekä huolto-ohjelman, joka perustuu nykyaikaiseen etäohjattuun teknologiaan. Kyseessä on tuotantoprosessiin kuuluva kokonaisjärjestelmä, jossa käytetään Big Data -teknologioita, teollista intranetiä ja kauko-ohjattua prosessin hallintaa. Tekes-hanke on osa kaivoksen rakentamista ja tuotantoprosessin kehittämistä. Se lisää kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja veden kulutusta. Siten se parantaa Hopeakaivoksen tulevaisuudennäkymiä ja lisää Yhtiön mahdollisuuksia vastata metallien hintojen vaihteluihin.

Tulevina vuosina aiomme aktivoida malminetsintä- ja tutkimustyötämme Hopeakaivoksen ympäristössä. Meillä on Hopeakaivoksen läheisyydessä ja tunnettujen mineraalivarantojen syväjatkeilla useita kiinnostavia malminetsintäkohteita, joissa on hyviä ennusteita hyödynnettävistä hopea-sinkki-lyijy-kultaesiintymistä.

Tulemme myös aktivoimaan malminetsintämme Ruotsissa, jossa tutkimme mahdollisuuksia volframin etsinnän aloittamiseksi. Olemme hakeneet seitsemän malminetsintälupaa Bergslagenin alueella tunnettujen mineralisaatioiden ja historiallisten kaivosalueiden ympäriltä. Näillä alueilla on suuret mahdollisuudet volframiesiintymille ja tulevalle kaivostuotannolle. Volframin odotetaan olevan tärkeä tekijä korkeateknologian tulevaisuudessa, ja Euroopan unioni uskoo, että volframi on yksi kriittisistä raaka-aineista Euroopan markkinoilla. Sen kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja volframin maailmanlaajuisen tarpeen odotetaan johtavan pysyvään hinnannousuun.

Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia aktivoida etsintä Norjassa Mo i Rana -alueella, missä on useita tutkimuskohteita ja viisi kaivoslupaa entisessä Mofjell-kaivoksessa. Alueella on hyvä malmigeologinen potentiaali. Siellä on yli 200 tunnettua esiintymää, joista yli 90 on Yhtiön tutkimusalueilla. Niihin kuuluu yhdeksän sulfidimineralisaatiovyöhykettä, joista jokainen on useita kilometrejä pitkä. Alue on suotuisaa rikkaille ja suurille massiivisille sulfidikerrostumille, ns. VMS-esiintymille (Volcanic-hosted Massive Sulphides).

Mineraalivarantoarvio on edellisen kaivostoiminnan ajalta ja jäljellä olevien historiallisten mineraalivarantojen arvioidaan olevan 3,16 miljoonaa tonnia, jossa on 2,5 % sinkkiä, 0,4 % lyijyä ja 0,3 % kuparia. Kaivoksen sulfidipitoisesta osasta otetuissa näytteissä on havaittu korkeita, 5–10 g/tonni olevia kulta-arvoja.  Toinen tämän erittäin mielenkiintoisen alueen lupaava kohde on Sølvberget (Hopeavuori), jossa rikkaiden lyijyhohdejuonteiden yhteydessä löytyy korkeita hopeapitoisuuksia, joskus jopa 100–300 g/tonni. Yhtiöllä on alueella yhteensä 20 etsintäoikeutta. Näiden esiintymien jatkokehittämiseksi tutkimme mahdollisuuksia kumppani löytämiseksi mahdollista yhteisyritysrahoitusta varten.

Vuoden tärkein tapahtuma oli Sotkamo Silverin merkintäoptioiden lunastuskausi elokuussa. Yhtiö sai noin 53,2 MSEK (noin 5,6 miljoonaa euroa) uutta pääomaa. Se parantaa Yhtiön Hopeakaivos-hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. Tämä osakkeenomistajiltamme saatu tärkeä tuki antaa Yhtiölle hyvät tulevaisuudennäkymät.

Meillä on nyt edessämme erittäin innostava aika. Yhdessä pätevien työntekijöiden, osakkeenomistajien ja yhteistyökumppaniemme kanssa rakennamme kaivoksen, käynnistämme kaivostoiminnan ja ylläpidämme sitä. Tulemme myös jatkamaan Yhtiön muiden hankkeiden kehittämistä monien tulevien vuosien ajan.

Lataa: Vuosikertomus (ruotsiksi) 2017 

Timo Lindborg

2018-02-20