2018-05-10

Tomitusjohtajan katsaus

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli konsernin Hopeakaivoshankkeen lopullisen rahoituksen saaminen valmiiksi. Rahoituspaketin (46 M€) varmistuttua rakentaminen jatkuu vahvalla kassalla aikataulun mukaisesti.

Jatkamme viime vuonna aloitettuja rikastamon ja sen ympäristön sekä rikastushiekka-altaiden maanrakennustöitä. Rikastamorakennuksen harjannostajaiset pidetään kesäkuun lopussa, ja tuotantorakennus valmistuu elokuussa. Tämän jälkeen aloitetaan prosessilaitteiston ja koneiden asennus.

Blaikenin laitteiden ja koneiden purkaminen ja siirtäminen on meneillään. Olemme tämän vuoden alussa solmineet sopimuksen Outotec (Finland) Oy:n kanssa jauhinmyllylaitteiston toimituksesta Hopeakaivokselle. Sopimuksen mukaan jauhinmyllyjärjestelmän kaksi jauhinmyllyä toimitetaan syksyllä 2018. Jauhinmyllyjen nimelliskapasiteetti on 450 000 tonnia malmia vuodessa.

Sotkamo Silver on uudistanut organisaation Hopeakaivoshankkeessa ja konsernissa. Olen vakuuttunut, että laajan kokemuksen omaava rakennus- ja kaivostiimimme vie hankkeen menestyksekkäästi tuotantovaiheeseen. Olemme suorittaneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lisätylle tuotantokapasiteetille vaikutusalueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Prosessi on loppuvaiheissaan ja odotamme yhteysviranomaisen loppukommentteja viimeistään tämän vuoden heinäkuussa. Syksyllä jätämme ympäristölupahakemuksen tuotantokapasiteetin lisäämisestä.

 

Timo Lindborg

2018-05-10