Ympäristötarkkailu

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten seuraaminen

Kaivostoiminnasta syntyvät ympäristövaikutukset ovat maaperän saastuminen ja päästöt ilmaan ja veteen. Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan ympäristötarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelman sisältö määritetään ympäristöluvassa ja suunnitelman hyväksyy ympäristönsuojeluviranomainen.

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Sotkamon Hopeakaivoksen tarkkailusuunnitelman. Tarkkailusuunnitelma löytyy tästä linkistä:

Tarkkailutiedot raportoidaan viranomaisille sekä sidosryhmille ja vuoden aikana tehtävästä tarkkailusta koostetaan vuosiraportti. Vuoden 2019 raportin löydät alla olevasta linkistä: