Viestintä

Sotkamo Silver tiedottaa selkeästi ja avoimesti yhtiön toiminnasta markkinoilla, lähinnä pörsitiedotteilla sekä yhtiön verkkosivuston välityksellä. Ensisijainen kohderyhmä ovat yhtiön osakkeenomistajat sekä mahdolliset uudet omistajat.

Yhtiö noudattaa SveMin'in ja FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malminetsintäyhtiöille. Sotkamo Silver on päättänyt raportoida mineraalivarannot ja mineraalivarat noudattaen kansainvälisesti hyväksyttyä JORC- tai NI 43-101-koodia. Yhtiö käyttää IFRS-standardia (International Financing Reporting Standards) EU:ssa hyväksytyllä tavalla.